Trénujte logické myšlení! 50 hádanek pro děti od devíti let

Zahoďte stížnosti, že matematice nerozumíte a logiku vás nikdo neučil. Společně s dětmi můžete projít sešitem od Rogera Rougiera a pokusit se s nápovědami (nebo bez nich) vyřešit hádanky. Jsou zábavné, ilustrované a rozhodně vás budou bavit.

Roger Rougier Trénujeme logické myšlení Entraîner son esprit logique

Podle srovnávací studie OECD jsou čeští patnáctiletí svými matematickými výkony podprůměrní. Ale co kdyby je matematika a logika dokázaly bavit už od prvních let ve škole?

V sešitě Trénujeme logické myšlení děti posilují své logické myšlení tím, že řeší 50 hádanek, které se opírají o dedukci (ze souborů, řad, dvojic…), o kombinaci více prvků a o přesné určování v čase, prostoru nebo v textu.

Roger Rougier Rozvíjíme logické myšleníI první kniha Rogera Rougiera rozvíjí logické myšlení.

Sešit chce povzbudit zájem dítěte a umožnit mu příjemné okamžiky přemýšlení a objevování. Během luštění je dítě vedeno k tomu, aby:

• se stalo aktivním čtenářem při vyhledávání informací v textech nebo obrázcích;
• ostřilo svou zvědavost a touhu poznávat;
• podněcovalo svou představivost, reflexi a schopnost dedukce.


Aby dítě vyřešilo hádanku, může se obrátit ke dvěma či třem nápovědám, které mu umožní potvrdit nebo vyvrátit jeho hypotézu. Když si dítě myslí, že už přišlo na výsledek, může svou odpověď přenést na stránku Hádanka vyřešena. Jakmile jsou všechny hádanky daného oddílu vyluštěny, je možné odkrýt klíč k tajemství a ověřit odpovědi. Každá hádanka má navíc odpověď uvedenou vzhůru nohama na konci dané stránky.

Z francouzského originálu do češtiny přeložil Martin Bedřich.

Roger Rougier Trénujeme logické myšlení Entraîner son esprit logique

Ukázka:

Roger Rougier Trénujeme logické myšlení Entraîner son esprit logique Roger Rougier Trénujeme logické myšlení Entraîner son esprit logique

Roger Rougier Trénujeme logické myšlení Entraîner son esprit logique

Knihu Trénujeme logické myšlení můžete zakoupit na našem e-shopu.


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru