10 věcí, které by vaše dítě s autismem chtělo, abyste věděli

V odborných i laických kruzích oceňovaná kniha, kterou napsala matka autistického chlapce, překypuje pochopením, soucitem i svěžím humorem. Popisuje deset charakteristik, které pomáhají objasnit, ale ne definovat to, jaké jsou děti s autismem.

10 věcí, které by vaše dítě s autismem chtělo, abyste věděli Koupit na e‑shopu

Kniha 10 věcí, které by vaše dítě s autismem chtělo, abyste věděli získala několik prestižních cen, vyšla již ve 20 jazycích a je doporučovaná na mnoha zahraničních odborných i rodičovských webech o autismu. Témata, kterým se věnuje, se týkají komunikace, sociální zdatnosti a klíčové úlohy, kterou při výchově dítěte s autismem ke smysluplnému, soběstačnému a produktivnímu životu zastávají dospělí. Autorka také zpracovává téma přechodu dítěte s autismem do dospělosti. 

Knihu přeložila Petra Diestlerová.

Ukázka:

Když říkáme, že chceme, aby se naše dítě naučilo sociální dovednosti, ve skutečnosti nám jde o něco většího. Chceme, aby zapadlo do světa, který je obklopuje, a aby bylo schopné ve škole, v komunitě a v rámci osobních vztahů nezávisle fungovat. 

Bryce si tento cíl stanovil v raném dospívání, a jak mi řekl, bylo to jeho cílem odjakživa, dlouho před tím, než to byl schopný vyjádřit nebo to ve svých dětských myšlenkách vůbec nějak nazvat. V sociálním jednání jde o víc než o to, že se držíme pravidel, je to stav sebevědomého bytí, které se rozvíjí, pokud věnujeme důkladnou péči sociálnímu uvědomování a schopnostem sociálního napojení, a to začíná už v době, kdy je dítě velmi malé:

Matěj maluje mapy je příběh autisty z českého prostředí.

 • Sdílení zážitků: schopnost základních kontaktů s jinými lidmi a pochopení toho, že ostatní lidé jsou obrovským a prospěšným zdrojem informací.
 • Přijímání hledisek: schopnost vidět a vnímat svět z jiných úhlů pohledu, než je ten náš, a vnímat tyto rozmanité perspektivy jako příležitosti k učení a růstu.
 • Flexibilita: schopnost přijímat nepředpokládané změny rutiny a očekávání, schopnost pochopit, že chyba není konečný výsledek, ale součást učení a růstu, a že zklamání mívá různou míru.
 • Zvědavost: čerpání motivace z úvah o „proč“, které se za věcmi skrývá – proč něco existuje, proč je ta existence důležitá, proč se jiní lidé cítí tak, jak se cítí, jak to dopadá na nás a proč je to pro nás důležité.
 • Sebeúcta: dostatečná důvěra ve vlastní schopnosti, abychom se odvážili zkoušet nové věci, dostatečný respekt a láska k sobě samému, abychom byli schopní odrazit kruté či necitlivé poznámky a činy ostatních jako něco, co vypovídá víc o nich než o nás.
 • Vědomí většího obrazu: chápání faktu, že sociální mysl a sociální know-how používáme, ať už jsme v kontaktu s ostatními, nebo ne. Když čteme příběhy, snažíme se odhalit motivaci postav a předvídat, co udělají dál. Přehráváme si v hlavě různé situace a zvažujeme, jestli jsme se zachovali vhodně, nebo ne. Vaše dítě vám možná řekne: „Já o ostatní nestojím, vystačím si sám.“ Možná to v tu chvíli myslí i vážně a koneckonců řada lidí obecně dává přednost samotě před společností. Je ale také pravda, že některé z našich dětí zaujímají odmítavý postoj předem, aby se vyhnuly bolesti z neúspěchu a z toho, že postrádají vědomosti, dovednosti a podporu, jež by jim pomohly překonat sociální překážky a díky tomu dosáhnout svých životních cílů a snů.
 • Komunikace: chápání faktu, že komunikujeme, i když nemluvíme.

Předpoklad, že dítě, které nedokáže komunikovat, nemá co říct, je stejně směšný jako předpoklad, že dospělý bez auta nemá kam jet.

Kapitoly knihy

 • Jsem celé dítě.
 • Moje smysly jsou mimo rytmus.
 • Poznej rozdíl mezi nechci (rozhodl jsem se to neudělat) a nemůžu (nejsem toho schopen). 
 • Přemýšlím v konkrétních pojmech. Uvažuju doslovně.
 • Naslouchej všem způsobům, jimiž se snažím komunikovat.
 • Udělej si obrázek! Jsem vizuálně orientovaný.
 • Nezaměřuj se na to, co nedokážu, ale spíš na to, co dokážu, a rozvíjej to.
 • Pomáhej mi se socializací. 
 • Odhal, co spouští moje záchvaty. 
 • Miluj mě bez „kdyby“. 

Ellen Notbohm je oceňovaná autorka a matka chlapce s autismem a ADHD. Její knihy získaly řadu prestižních ocenění.

Knihu 10 věcí, které by vaše dítě s autismem chtělo, abyste věděli koupíte na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru