Celoroční plán aktivit pro mateřské školy v nápadníčku

Paní ředitelka s učitelkami z Mateřské školy Šestajovice napsaly zajímavou a praktickou knížku aktivit pro malé děti. Nápady, které v knize uvedly, jsou ověřené praxí a vycházejí z RVP PV a budou inspirací pro ostatní kolegyně a kolegy z mateřských škol.

Nápadníček, celoroční plán aktivit Koupit na e‑shopu

Vzdělávací program, který je v knize NÁPADNÍČEK nabízen, je zajímavý, kreativní, respektující zájmy a silné stránky dětí a vychází z teorie mnohačetné inteligence, kdy prostřednictvím svých silných stránek děti rozvíjí svůj potenciál a učí se novým dovednostem.

NÁPADNÍČEK se zaměřuje na široký repertoár různých druhů činností: témata pro ranní kruh, výtvarné práce, hry s písmenky a textem, manipulační stolní hry, hudební aktivity, pokusy a objevy, konstrukční hry, sebeobslužné dovednosti, rozvoj pohybu a relaxace, manuální aktivity, dramatika a práce s pískovničkou. 

Nabízená témata jsou rozdělena podle ročních období a podle vzdělávacích oblastí: Dítě a společnost (Dýňová strašidla, Vánoční čas), Dítě a ten druhý (Kamarádi), Dítě a jeho tělo (Kdo nám pomáhá v nebezpečných situacích), Dítě a jeho psychika (Smolíček, Ledové království), Dítě a svět (Hádaly se houby, Huboval vrabčák na zimu).

Oddíl knihy s názvem Vzdělávací nabídka nepřímo řízených činností je zaměřena více individuálně. Nabízené aktivity děti plní samostatně, v menších skupinkách.

Další aktivity pro MŠ najdete v knize Třída plná barev.

Každá aktivita je plánována na 10 až 20 min, podle věku a dovedností dítěte. K činnostem jsou děti motivovány v ranním kruhu. Při plánování je potřeba zohlednit aktuální možnosti a podmínky mateřské školy.

Každé téma je rozpracováno na jeden týden. 

Knihu ilustrovala Patricie Koubská.UKÁZKA:

Marcela Trantinová je učitelka MŠ s mnohaletou praxí. Věnuje se logopedii, rozvoji komunikačních a řečových dovedností dětí. Pracuje jako učitelka MŠ a věnuje se sportovní činnosti dětí.

Jana Zetková vystudovala střední pedagogickou školu, obor učitelství pro MŠ. Jako učitelka v MŠ pracuje víc než 30 let.

Petra Dvořáková je od roku 2010 ředitelkou Mateřské školy Šestajovice v Praze. Vystudovala Univerzitu Hradec Králové, obor Pedagogika předškolního věku. Je lektorkou program Začít spolu.

Marie Bartošová působí jako učitelka v MŠ.

Knihu Nápadníček koupíte na našem e-shopu.
Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru