Manažer koučem - učebnice základů koučování pro manažery a vedoucí pracovníky

Jste ve vedoucí pozici? Je součástí vaší práce řízení a vedení lidí? Nebo se na manažerskou pozici teprve chystáte? Pak je tato kniha určená právě pro vás.

Manažer koučem Koupit na e‑shopu

Jednou ze žádaných manažerských kompetencí se v posledních letech stala dovednost koučovat. Ale co to přesně je? A jak se to dělá?

Knížka Manažer koučem má ambici stát se jakousi učebnicí základů koučování pro manažery a vedoucí pracovníky. Tedy pro ty, kteří nechtějí koučovat na profesionální úrovni, ale chtějí se naučit používat koučovací techniky, nástroje a dovednosti, které jim pomohou při každodenním vedení lidí.

V první části se dozvíte, co to tedy koučování vlastně je, na jakých principech stojí a proč funguje. Zjistíte, jaký je rozdíl mezi profesionálním a manažerským koučováním a proč je užitečné umět koučovat. Také si ověříte, jestli máte pro koučování předpoklady.

Ve druhé části se seznámíte s hlavními dovednostmi manažera-kouče a se základními přístupy, technikami a nástroji, které můžete jako manažer/ka při koučování druhých lidí využívat. Dozvíte se, jak vést koučovací rozhovor, jaké klást koučovací otázky, jak aktivně naslouchat.

Ve třetí, nejobsáhlejší části vám budou představeny typické situace v životě a v práci manažera, ve kterých je vhodné koučovací přístup a koučovací techniky využít. A to jak při vedení jednotlivců, tak celých pracovních týmů. Autorka ukáže, jak za pomoci koučování nastavovat cíle, vytvářet akční plány, poskytovat zpětnou vazbu, vést hodnotící a motivační rozhovory, řešit problémy, vést týmová setkání a zvládat některé specifické situace v týmu. Na příkladu fiktivního manažera Martina uvidíte hlavní rozdíly mezi direktivním a koučovacím přístupem při vedení manažerských rozhovorů. 

Mohla by vás zajímat kniha Koučování zaměřené na řešení.

Text je doplněný mnoha otázkami k zamyšlení a sebereflexi. Najdete v něm také mnoho příkladů koučovacích otázek, ukázky z koučovacích rozhovorů a různé praktické tipy pro využití koučovacích technik.


UKÁZKA:

Technika přerámování

Jak už víte, jednou z koučovacích technik je technika přerámování. Kouč si všímá signálů, zda se koučovaný pohybuje v problémovém rámci, a pokud je zachytí, snaží se ho aktivně „přetáhnout“ do výsledkového rámce.

Používá k tomu dva postupy. Prvním je refl ektování a parafrázování toho, co koučovaný říká, jak uvažuje. Kouč jeho výrok přeformuluje svými slovy, ale tak, aby tím ukázal jiný možný pohled na danou realitu nebo situaci, aby změnil úhel pohledu koučovaného, jeho fi ltr vnímání a myšlení.

Druhým postupem je kladení otázek, které koučovaného nutí začít myslet ve výsledkovém rámci a přejít od stížností nebo popisování problémů k hledání řešení.

Uveďme si několik příkladů. Všímejte si tučně vyznačených klíčových slov. U každého příkladu zkuste určit, co tím kouč sleduje a k jakému přerámování tady dochází.


Koučovaný říká:
Kouč reflektuje:
Kouč klade otázku:
Máme tady zase problém.
Říkáš, že tady máte nějakou záležitost k řešení. O co jde?
Dobře, a čeho byste chtěli dosáhnout?
To nemá žádné řešení.
Slyším, že hledáš řešení, ale zatím jsi ho nenašel.
Kdyby přesto nějaké řešení existovalo, jak by mohlo vypadat?
Oni to dělají úplně špatně.
Máš jiný názor na to, jak by se mělo postupovat, je to tak?
Jaký postup bys navrhoval?
Za ten problém můžou lidi z obchodu.
Slyším, že uvažuješ, kdo a jak přispěl ke vzniku této situace.
Čím jsi k tomu mohl přispět i ty / tvoje oddělení? Čím bys mohl přispět k tomu, aby se to vyřešilo?
Hrozně mě trápí ta nejistota ohledně budoucího vývoje toho projektu.
Chtěl bys mít jistotu, jak to bude s tím projektem dál.
Jaké varianty podle tebe připadají v úvahu? Jak se na ně můžeš připravit?
Nikdo mi nepomůže.
Vnímám, že bys potřeboval nějakou pomoc.
Jakou pomoc bys potřeboval? Od koho? Jak by sis o ni mohl říct?
Nemůžu jít na to školení, protože na to nemám čas.
Přemýšlíš o své účasti na tom školení. Máš obavu, jak to časově zvládneš.
Kdyby sis to dokázal nějak zařídit, v čem by ti to školení bylo užitečné?
Stejně by to nebylo k ničemu.
Vidím, že zvažuješ, zda by ti to bylo k něčemu dobré.
Kdyby to mělo nějaké pozitivní přínosy, jaké by to mohly být?
Asi bych měl radši počkat, jak to dopadne.
Slyším, že uvažuješ o možnostech dalšího postupu.
Co dalšího kromě čekání bys ještě mohl udělat? Jaké jsou ještě jiné možnosti?
Už jsem zkoušel všechno, a nic nefungovalo.
Napadlo tě několik možností řešení, které jsi vyzkoušel.
Co konkrétně jsi zkoušel? Co aspoň trochu fungovalo? Co by ti poradili kolegové, že bys mohl ještě zkusit?Četli jste knihu Nikdy není pozdě na spokojený tým?

Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PCC, je profesionální certifikovaný kouč a lektor manažerských a koučovacích dovedností. V knize vychází ze své více než patnáctileté praxe profesionálního kouče, z vedení stovek kurzů a výcviků koučovacích dovedností, ze svých zkušeností při koučování mnoha vedoucích pracovníků v řadě různých firem a organizací i ze svého vlastního působení na manažerských pozicích. Je autorkou knihy Sám sobě koučem (2010).

Knihu Manažer koučem koupíte na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru