Příručka pro dospělé chaotiky, aneb jak na život s poruchami pozornosti

Dětí s diagnostikovanou poruchou pozornosti (ADD, ADHD) v dnešní době rapidně přibývá. Dříve však nebylo těmto poruchám věnováno tolik pozornosti, a tak mezi námi žije spousta dospělých, kteří sice poruchami pozornosti trpí, ale nikdy nebyli diagnostikováni a se svými obtížemi se tak perou celý život vlastními silami. A právě těm je určena kniha Příručka pro dospělé chaotiky.

Příručku pro dospělé chaotiky napsala na první pohled zvláštní dvojice autorek, jež však v tomto případě dává perfektní smysl: Judith Kolberg, odbornice na udržování pořádku, a Kathleen Nadeau, klinická psycholožka specializující se právě na poruchy pozornosti.

Lidé s ADD totiž často mají velký problém s různými návody na to, jak ve svém životě zavést a udržet pořádek, protože nejsou koncipované právě pro lidi s poruchami pozornosti: ti potřebují jednoduchá řešení a větší strukturovanost, naopak podrobné návody a složité systémy, jak udržet pořádek, u nich zaručeně selžou. Mnohé příručky také předpokládají, že v nich představené systémy zvládně každý uvést do praxe jen tak, bez podpory dalších lidí. A právě v tom se tato kniha od ostatních liší: nabízí zvláštní postupy šité na míru lidem s ADD. Přináší i příběhy osob s poruchami pozornosti, v nichž je ukázáno, s jakými těžkostmi se museli potýkat, i postupy, které u konkrétních jedinců zabraly. Kniha navíc ADD nezohledňuje jenom v radách samotných, ale i v grafické úpravě, která je záměrně co nejzřetelnější a nejpřímočařejší. 

Kniha tedy stojí na několika základních pilířích: 

  • Standardní metody zavádění řádu a pořádku u většiny dospělých s ADD nefungují.
  • Fungují ty, které pomáhají vyvažovat příznaky ADD, což je zapomnětlivost, roztěkanost nebo obtíže s efektivním využitím času.
  • Nejlepším postojem, důležitým pro nastolení řádu a pořádku, je pracovat s ADD, nebojovat s ní.
  • Klíčem k úspěšnému zvládnutí obtíží spojených s ADD je „SPS“ – strategie, podpora a struktura

Text se zabývá též třemi stupni podpůrné struktury a emočními obtížemi spojenými s AD(H)D, důležitostí plynulosti a zjednodušování, analýzou každodenních stresorů, obtížemi spojenými s rozhodováním, rozlišováním mezi významností rozhodování a perfekcionismem, kompenzací nudy, sklonem k závislostem, důležitostí stanovení priorit. Poslední část je věnována konkrétní organizaci na různých úrovních – věcí, času, informací, financí a digitálního prostoru

Judith Kolberg je zakladatelkou Institutu pro řešení neschopnosti udržovat pořádek. Napsala několik knih o netradičních metodách udržování pořádku přeložených do mnoha světových jazyků.
Kathleen C. Nadeau, Ph.D., je klinická psycholožka zaměřující se na ženy a dívky s poruchami pozornosti.

Za anglického originálu přeložila Zuzana Turková.

Knihu Příručka pro dospělé chaotiky můžete koupit na našem e-shopu.


Ukázka:

Strategie, které fungují spolu s ADD

Pokud jste jako většina lidí s ADD, máte předsevzetí „udělat si ve všem pořádek“ na seznamu spolu s ostatními neuskutečni- telnými šílenostmi jako „budu měsíc držet přísnou dietu“ nebo „denně si dám před svítáním rozcvičku“, které vyžadují ocelovou vůli a houževnatost. Možná, že skutečně znáte někoho, kdo je nejen „ranní ptáče“, ale ještě je zastáncem tvrzení „bez pořádku to nejde“ a „všechno má své místo“. Snažit se napodobit cho- vání osoby s tak vysokou, snad až přehnanou mírou sebeovlá- dání bývá marné. Těch několik málo jedinců s ADD, kteří mají všechno pod kontrolou a pravděpodobně trpí slabší či silnější obsedantně-kompulzivní poruchou, stráví snahou o zachování kontroly veškerý svůj čas. Většina lidí s ADD by se neměla snažit o dosažení dokonalého řádu, ale o nalezení takové jeho úrovně, která jim dovolí zvládat vše efektivněji a bez stresu.

Nastolování řádu a pořádku s ohledem na ADD

„Chtělo by to“ a „mělo by se“ nemá na dospělé s ADD dlouhodobý účinek. K zachování motivace potřebujete něco, co udrží vaši pozornost, probudí ve vás zájem a bude vás stimulovat.

Uspořádanosti docílíte soustředěním, zájmem a nalezením vhodného stimulu!

Tato kniha si klade za cíl ukázat vám, jak s ADD pracovat a vzít tak život do vlastních rukou. Níže naleznete některé techniky, jak si „utvořit závislost“ na nastolování řádu a pořádku s ohledem na ADD.

Úklid hrou

Mohlo by vás také zajímatZoe Kessler: Královna chaosu

Vážně není možné se při úklidu bavit? Ale no tak! Zapojte celou rodinu. Soutěžení dokáže leccos okořenit. Vyhlaste například „pětiminutovku“. Každý soutěžící pak má pět minut na to, aby vběhl do svého pokoje nebo ložnice, vybral nepotřebné věci a nacpal je do pytle.
Osoba, která v časovém limitu sesbírá nejvíce nejvhodnějších předmětů, vyhrává. Použily jsme slovo „nejvhodnější“, protože některé děti se nechají snadno unést a v pytli pak končí i neobnošené oblečení, části stavebnic a školní potřeby. Pět minut denně nikomu neublíží, a když vítěze oceníte třeba něčím na zub, můžete hru opakovat, dokud nebudou místnosti „vyklizené“.

S chutí do toho, půl je hotovo!

Využijte správnou náladu

Dospělí s ADD jsou citliví na nálady a dokáží se na jejich vlnách vznášet jako surfaři. Často je lepší využít k vykonání nějakého úkolu vhodnou náladu než se jej snažit naplánovat. Správná nálada na uspořádávání věcí vás může zaskočit nepřipravené. Možná bezelstně hledáte vzadu ve skříni zimní boty, a než se nadějete, ven letí gumáky, osiřelé palčáky i staré bundy.

Náhlý stimul může vést buď k chaosu, nebo naopak k nastolení pořádku, záleží na tom, jak s ním naložíte. Chaos nastane, když věci vyházené ze skříně dál neřešíte a nakonec je bez ladu a skladu zas nacpete zpět. Pokud dokážete zapojit organizační schopnosti na tak dlouho, abyste doběhli pro pytle, nacpali do nich věci a odtáhli je do garáže, odkud pojedou na skládku nebo do charity, docílíte pořádku.

Nechte se k uspořádání svých věcí inspirovat tím, na čem vám záleží


Čtěte také
Sharon Martin: Být perfektní nemusí být perfektní


Nepokoušejte se připisovat pokusům o nastolení řádu a pořádku hodnoty, které jsou vám cizí. Pokud máte pocit, že být „pořádkumilovní“ a „uspořádaní“ má negativní konotace (nezáživní, nudní, suchopární, puntičkářští), najděte si motivaci na základě vlastních hodnot.

Pokud máte například zájem o dobročinnost, složte z oblečení, kterého se chcete zbavit, kompletní sady a ty pak věnujte místnímu zařízení pro bezdomovce nebo organizaci pomáhající obětem domácího násilí. Když vás bude pohánět takováto myšlenka, nebudete provádět nezáživný úklid, ale měnit život někoho méně šťastného k lepšímu.

Pokud máte vztah k tvořivosti, představte si nějaký umělecký projekt – koláž, patchworkovou deku, sochu nebo splétaný koberec. Potom podobně, jako někteří umělci sbírají materiál na svá díla na skládkách nebo ho vybírají v second handech, projděte svůj domov a hledejte předměty, které by mohly být použity na budoucí projekt. Bude to zábavné a zbavíte svůj domov zbytečností.

Vyberte si strategii, jak se nabít energií!

Správná stimulace dokáže mnoho dospělých s ADD proměnit z gaučového povaleče v člověka nabitého energií. Zamyslete se nad tím, jaké podněty fungují na vás. Někomu pomáhá pohyb. Někomu společnost. Čas věnovaný nezáživné práci může utéct jako voda, když si zazpíváte. Dobrým stimulem bývá dynamická hudba. Je možné, že k nalezení a udržení motivace k nastolení řádu a pořádku budete potřebovat, aby bylo kolem vás rušno jako v úle.

Rozdělte strašáka na malé kousky

Pokud je pro vás nějaká aktivita skutečným strašákem, věnujte se jí jen několik okamžiků. Když například nenávidíte papírování, nastavte si nějaký limit. Řekněte si, že kdykoli přijdete k psacímu stolu (ať doma, nebo v kanceláři), zpracujete prvních deset věcí, které vám přijdou pod ruku. Některé papíry budou rovnou na vyhození, některé k založení, jiné třeba k vyplnění nebo budou vyžadovat platbu. Při troše štěstí poletí všech deset do koše a budete za pár vteřin hotoví! Je nepravděpodobné, že by vám takové papírování zabralo víc než 10 nebo 15 minut. Budete se divit, jak rychle při použití této kouskovací metody halda papírů zmizí.

Knihu Příručka pro dospělé chaotiky můžete koupit na našem e-shopu.


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru