Exotovy zápisky aneb breviář Ladislava Heryána

Nový soubor krátkých duchovních zamyšlení Ladislava Heryána dává opět nahlédnout do jeho vnímání Boha, spirituality a křesťanství.

Exotovy zápisky Portál Koupit na e‑shopu

Představovat „pastýře undergroundu“, kněze, salesiána, biblistu a pedagoga Ladislava Heryána je asi zbytečné. V Portále vyšla již celá řada jeho knih, v nichž „Exot“ Heryán putuje po stopách božího milostrdenství, boží přítomnosti na této zemi, a to svým osobitým stylem: v krátkých příbězích zalidněných rozmanitými postavami z různých vrstev společnosti, s nimiž se Heryán při svém kněžském působení denně setkává, nebo v krátkých zamyšleních nad různými aspekty našeho (nejen křesťanského) života. Taková je i nejnovější kniha, Exotovy zápisky, jakýsi breviář, který se hodí k duchovní četbě, rozjímání, jako posila i zdroj inspirace. 

Ladislav Heryán je salesián, biblista, autor úspěšných knih Exotem na této zemi, Stopařem na této zemi, Sami na této zemi? či Exotova abeceda.

Knihu ilustracemi doprovodila Eva Macholánová.


Ukázka:

DNES JE TEN ZÁZRAK


Jistě jsme to při prohlížení fotek každý zažili: „Jé, Pepík, to tady ještě byl! No, už je to deset let, co není mezi námi! Ten čas tak letí! No, ale byly to tehdy zlaté časy!“

Já si říkám: A tehdy, tam u Pepíka, jsme si skutečně mysleli, že právě te prožíváme ten zlatý čas a je to super?

Jedné mé kamarádce na jaře náhle zemřel syn na covid. I když to byla tehdy těžká doba a chtěli jsme ji mít za sebou, co by za to dnes dala, kdyby tady byl! 

Můj kamarád Jirka zvaný Dědek mi vždycky opakuje: „Právě dnes je ten zázrak! Co bude, na to já kašlu, a si lidé nadávají. Dnes je ten zázrak, právě dnes žiju život se svým Hospodinem! A tak jsem dnes v obchodě paní květinářce pochválil halenku, protože dnes je ta šance, zítra už možná nebude. A jak byla ráda! A moje maminka,“ tím myslí svou ženu Bohunku, „má na zdi pověšené heslo: Pokud pomoci můžeš, pomoci musíš.“ Ano, tak mne Dědysek školí. Právě dnes je ten zázrak, ta šance, právě dnes máme všechny svoje Pepíky u sebe. Po desíti letech, až tu Pepík nebude, si budeme moci říct: Ano, byl to tehdy zázrak, stejně jako je to zázrak i dnes, už deset let se ten zázrak denně opakuje. Deset let ode dne, kdy jsem si tuto pravdu uvědomil.

Přečtěte si také:
Josef Prokeš: Pán se stará


Já úplně bytostně nesnáším všechny ty pochmurné řeči o neradostných ekonomických vyhlídkách, o tom, co všechno bude špatné a horší, nebo dokonce o ránách a neštěstích, které nás stihnou, protože je to napsáno v Bibli nebo to případně řekla tam a tam ta a ta Panna Maria. Řekněme si raději, že právě dnes je ten zázrak, že naším největším pokladem jsou naše vztahy a že mít možnost někomu pomoci znamená pomoci muset. 

Ježíš vstal z mrtvých, a tedy to podstatné v dějinách se už událo. Jak to pochopil a nám předal svatý evangelista Lukáš – včera již bylo a zítra ještě není a možnánebude, existuje totiž jen dnes. Dnes je ten zázrak!


Co nemáš, to teď nepotřebuješ
Co neznáš, to nějak vycítíš
Co nemáš, to teď nepotřebuješ
To teď nepotřebuješ, to teď nepotřebuješ
Krásný den
U2 , BEAUTIFULDAY

V té hodině zajásal v Duchu svatém a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti
zalíbilo.
Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo neví, kdo je Syn, než Otec, ani kdo je Otec, než Syn a ten, komu by to Syn chtěl zjevit.“
Když byli sami, obrátil se na své učedníky a řekl jim: „Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli vidět, na co vy hledíte, ale neviděli; a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli.“

Lk 10,21–24


Knihu Exotovy zápisky koupíte na našem e-shopu


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru