Pomozme dětem naučit se vyšší psychické odolnosti s knihou Tohle zvládnu!

V čem vidí odolné děti svět jinak než ty, které odolné nejsou? Dají se definovat faktory, zvyšující psychickou odolnost? Lze najít účinné strategie na její posílení? Autorky, uznávané psycholožky, tak činí zábavnou formou s cílem posílit u dětí zvládání stresu, překonávání překážek a rozvíjení se pomocí výzev.

psychologie dítěte psychická odolnost zvládání stresu sebeřízení rozvoj osobnosti příručky publikace pro děti Koupit na e‑shopu

Žijeme v nejistém světě, který na naši psychickou odolnost klade vysoké nároky. Dobrou zprávou je, že se nejedná o osobnostní rys a že se odolnosti dá naučit. Tuto, v jistém slova smyslu duševní gramotnost, lze podpořit a posílit pomocí řady aktivit, které jsou uvedeny v knize Tohle zvládnu autorek, klinické, resp. školní psycholožky Caren Baruch-Feldman a Rebeccy Comizio.

Autorky v knize vystupují jako kapitánky, které berou děti na plavbu přes rozbouřené moře k odolnosti. Kniha je rozdělena do pěti částí; v první se děti dozvědí co je to odolnost a k čemu je důležitá. Druhá část je věnována emocím a jejich hodnotě v životě. Představuje techniky na posílení pozitivních emocí. Třetí část odhaluje škodlivé myšlenkové pasti, děti učí naději a vnímání překážek jako cestě k růstu. Čtvrtá část ukazuje, jak převést myšlenky k posílení kompetencí, flexibility a sebepéče. Děti se seznámí se způsoby, jak řešit problémy, jednat statečně a zvládat obtíže. V páté, poslední části knihy, se děti seznámí s aktivitami vedoucími k propojení s ostatními, naučí se jednat tak, aby z toho měli prospěch i ostatní.

Všechna probíraná témata jsou rozdělena do aktivit. V každé aktivitě se o daném tématu dítě něco dozví („Nauč se to“), dostane příležitost si danou dovednost procvičit („Udělej to“) a pak tu dovednost posílit („Podpoř to“). Aby vše probíhalo zajímavou formou a kniha děti bavila, autorky přidaly k jednotlivým kapitolám jako bonusy různé hádanky, křížovky, osmisměrky, doplňovačky apod., které posílí v dětech jejich silné stránky.

Tato kniha vychází z technik kognitivně-behaviorální terapie (KBT) a strategií pozitivní psychologie a je primárně určena dětem na 1. st. ZŠ, jejich rodičům, učitelům a také odborníkům na duševní zdraví.

Z anglického originálu The Resilience Workbook for Kids: Fun CBT Activities to Help You Bounce Back from Stress and Grow from Challenges přeložila Petra Diestlerová.

Knihu doplnil ilustracemi Libor Drobný.

Jak posílit Psychickou odolnost předškoláků? Více ve stejnojmenné knize.


Ukázka z knihy

Autorka Caren Baruch-Feldman působí jako klinická a školní psycholožka ve státě New York. Pořádá semináře o technikách KBT a REBT a dále přednáší na téma zvládání stresu a obav a pěstování výdrže a sebeovládání. Autorka Rebecca Comizio pracuje jako školní psycholožka ve státě ConnecticutVedle toho působí v Národní asociaci školních psychologů, založila a spoluuvádí podcast School Psyched Podcast.


Knihu Tohle zvládnu zakoupíte na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru