Odzbrojte narcistu: Klíč k efektivní komunikaci a vyrovnaným vztahům

Jistě jste se někdy setkali s člověkem, který se chová arogantně, bez pochopení druhých, nebo neustále dává najevo, že je ta nejlepší superhvězda na světě. Tyto projevy se vyskytují u lidí s narcistickou poruchou osobnosti a je velmi složité s nimi vycházet.

Wendy Behary, Odzbrojte narcistu; narcismus; manipulace; interpersonální komunikace; komunikační dovednosti; schematerapiePřesto se o to musíme pokoušet, třeba když se narcisticky chová spolupracovník v zaměstnání nebo partner, takže je nemůžeme prostě ignorovat a musíme najít způsob, jak s narcistickým člověkem komunikovat. Kniha americké terapeutky Wendy Terrie Behary ODZBROJTE NARCISTU je dnes již klasickou svépomocnou knihou a představuje praktického průvodce komunikací s narcisty, který vám krok za krokem pomůže vyrovnat se s narcistou ve vašem životě a čelit mu. Díky této příručce se dozvíte, jak se vymanit z nástrah narcisty a získat respekt a uznání, které si zasloužíte, a zároveň se vyhnout neproduktivním bojům o moc a nesmyslným hádkám s někým, kdo je středem svého vlastního vesmíru.

V přepracovaném a aktualizovaném třetím vydání se autorka neomezuje pouze na poskytnutí strategií pro jednání s narcisty, ale také zdůrazňuje důležitost péče o vlastní duševní zdraví a sebeúctu, což činí tuto knihu neocenitelným průvodcem pro osobní transformaci a seberozvoj.

Struktura knihy je systematická a přístupná i laickému čtenáři. Začíná tím, že čtenáře seznamuje s typickými rysy narcistické osobnosti a uvádí je do kontextu jejich vzniku a projevů. Následně se věnuje různým strategiím a technikám, jak efektivně komunikovat s narcisty, aby se minimalizovala konfliktní situace a dosáhlo lepších mezilidských vztahů. Nakonec se dozvíte, jak narcistovi stanovit hranice a kdy je čas udělat tlustou čáru za nepřijatelným chováním. Knihu uzavírá poznámkový aparát a seznam další doporučené literatury.

Být dítětem narcistických rodičů není snadné v žádném věku, ani v dospělosti, když už rodiče zestárli. 

Díky četným kazuistikám, praktickým příkladům, cvičením a konkrétním scénářům z reálného života si čtenáři mohou lépe představit, jak aplikovat naučené strategie ve svém vlastním životě. Přínos knihy spočívá i v tom, že pomáhá čtenářům porozumět kořenům tohoto chování. Behary se snaží odhalit, jaké potřeby a zranitelnosti mohou stát za narcistickým jednáním, což může pomoci čtenářům empaticky porozumět motivacím narcistů.

Z anglického originálu Disarming the Narcissist: Surviving & Thriving with the Self-Absorbed přeložil Ivo Müller.

Ukázka:

Překonávání překážek: Komunikační úskalí, háčky a zádrhele

Je nesmírně krásným životním zadostiučiněním, že se nikdo nemůže upřímně snažit pomáhat druhému, aniž by pomohl sám sobě.

RALPH WALDO EMERSON

Nyní tedy dokážete definovat narcismus, víte, jak ovlivňuje narcistovi život a jak jeho jedovaté chování dopadá na ty, kdo s ním musí vycházet (což je něco, co jste zřejmě příliš dobře znali už předtím). Předchozí kapitoly vám daly nahlédnout kořeny narcismu, přinesly koncepční rámec pro porozumění těmto náročným lidem a poskytly zázemí v několika oborech psychologické vědy, které jsou základem strategie pro změnu vašeho vztahu s narcistou. Tato strategie obvykle zahrnuje čtyři fáze:

1. Pozorování: Pozorujete konkrétní chování, reakce a interakce, které jsou typické pro vztah mezi vámi a narcistou.

2. Zhodnocení: Pozorování a vhledy vám umožní vyhodnotit dynamiku vašeho vztahu přesněji a snad i více nezaujatě.

3. Identifikace: Zhodnocení vám umožní pojmenovat schémata, která vyvolávají neefektivní reakce na zvládání, a rozpoznat škodlivé chování u obou z vás.

4. Diferenciace: Identifikace používaných schémat a způsobů zvládání vám umožní odlišit prožitky zakořeněné v paměti a v temperamentu od současných okamžiků tady a teď, čímž se osvobodíte k autentickému, pevnému a důvěryhodnému hlasu.

Čtyři fáze transformace

Možná zjistíte, že vést si deník je užitečným doplňkem k tomuto procesu – jakož i všeobecně. Může to být velmi uklidňující činnost. Rovněž vám to může přinést nový pohled na nefunkční interakce a poskytnout prostor, kde můžete nacvičovat svůj autentický projev, trénovat pro reálnou komunikaci. V průběhu čtyřfázového procesu, o němž je zde řeč, vám deník může pomoci s diferenciací, abyste rozpoznávali zkreslené myšlenky a emoce, tak jak se vynořují na stránkách před vámi. Příklad čtyř fází by mohl vypadat třeba takto:

1. Pozorování: Povšimnete si, že ve vašem vztahu s narcistou jste to vy, kdo převážně dává, a on, kdo převážně dostává – zejména dostává prostor prosazovat si svou. Vy máte sklony se obviňovat a omlouvat se za svá omezení, zatímco on se bude spíše vymlouvat a svalovat vinu na druhé.

2. Zhodnocení: Vidíte, že nerovnováha a nespravedlivost ve vztahu souvisejí s pocity úzkosti a zoufalství. Tyto pocity pak souvisejí s některými velmi ranými kapitolami vašeho životního příběhu.

3. Identifikace: Jelikož již rozumíte raným maladaptivním schématům, vidíte, že vám vaše schémata citové deprivace, defektivity, sebeobětování a podřizování jen komplikují již beztak bolestivé pocity. Vidíte, že se vám v dětství nedostávalo dostatečné podpory a citové péče a nikdy jste se necítili dostatečně dobří, a proto jste si vystavěli obrannou pevnost z práce a dávání. Tím jste otupili svou potřebu lásky a přijetí – čili touhu, kterou vnímáte jako zahanbující. Pokud náhodou znáte historii dětství narcisty ve svém životě, třeba i s využitím toho, co jste se dozvěděli v této knize, pravděpodobně si dokážete poskládat jednotlivé střípky a nahlédnout, jak jeho schémata předurčují jeho konfliktní chování a jak řídí choreografii jeho nežádoucích akcí a reakcí.

4. Diferenciace: Umění rozlišovat mezi tím, co bylo, a tím, co je, vám umožní být přítomní ve své mysli a ve svém těle. Jste vybaveni poznáním, která schémata a vzorce zvládání se účastní na dynamice vašeho vztahu, takže můžete odložit své dobře opotřebované zbraně. Víte, že už nejste bezmocným dítětem, ale kompetentním, moudrým dospělým člověkem, který je hoden lásky a který dokáže zaujmout stanovisko, aniž by se musel bránit nebo vzdávat.

Zde je jednoduchý příklad toho, jak by váš autentický, pevný a důvěryhodný postoj mohl vypadat, když se svým partnerem vyjednáváte změnu nějaké zaběhnuté činnosti: „Vím, že ve čtvrtek večer rád sleduješ v televizi svůj oblíbený pořad. Shodou okolností je to také jeden večer v týdnu, kdy bychom třeba mohli spolu podniknout něco zábavného, třeba si někam zajít. Mohli bychom to udělat třeba jednou nebo dvakrát za měsíc? Ten svůj pořad by sis mohl nahrát. O náplni čtvrtečních večerů se často dohadujeme a já se ti vždycky nakonec podvolím. Opravdu bych ocenila, kdybychom se dokázali shodnout na nějakém kompromisu. Neuvědomovala jsem si, jak moc mi to vadí, a také jak moc potřebuji tvou ohleduplnost a flexibilitu.“

TEST: Vykazuje vaše matka příznaky narcismu?

Zde je další příklad, komunikace s nadřízeným: „Není pro mě snadné to říkat, protože vím o svém dlouhodobém sklonu dělat to, co se mi řekne, i když s tím nesouhlasím nebo když mám jiné, třeba i lepší řešení. Někdy mi až příliš záleží na vašem souhlasném postoji. Přesto chci navrhnout, abychom naše marketingové strategie zlepšili následujícím způsobem… Rovněž se domnívám, že vy a já bychom měli mít pravidelně naplánované schůzky, na nichž bychom vyhodnocovali postup projektu. Při současném nastavení se cítím nedoceněný a někdy i neprávem kritizovaný, ačkoli jsem přesvědčen, že to není vaším záměrem.“

Wendy Behary, Odzbrojte narcistu; narcismus; manipulace; interpersonální komunikace; komunikační dovednosti; schematerapieWendy Terrie Behary založila a řídí Centrum kognitivní terapie New Jersey. Podílí se také na vedení Institutu schematerapie. Ve své terapeutické praxi se specializuje na narcismus a vysoce konfliktní páry.

S ohledem na své minulé zkušenosti si možná říkáte (nebo při pouhém pomyšlení na takovou formulaci zůstanete stát s otevřenou pusou), zda takový postup vůbec může fungovat. Zde je další příklad, který dokazuje, že ano. Klientka jménem Carolyn se provdala za narcistního muže Damiána, čímž vyvdala jeho sedmnáctiletou dceru Lucy – tatínkovu pyšnou princeznu. Při svých návštěvách sledovala, jak Lucy dokáže svého otce očarovat natolik, že jí slíbí cokoli a promine všechno. Neexistovala žádná pravidla ani důsledky, ani když se Lucy chovala ke Carolyn neuctivě, bez svolení si půjčovala její věci nebo narušovala Carolyniny a Damiánovy plány na společný večer. Lucy nikdy neprojevila žádné uznání, málokdy spolupracovala a bez mrknutí oka navyšovala výdaje na kreditní kartě.

Carolyn se cítila bezmocná – což nijak nepřekvapuje –, když Damián pronesl tento ostrý výrok: „Moje dcera, moje pravidla, tečka.“ Ačkoli se Carolyn bála dalšího manželského krachu, sebrala dosti odvahy na svou obranu a Damiánovi řekla, že jestli se situace nezmění, tak ona odchází. Ačkoli v té době to Carolyn nečekala, tento její nový asertivní postoj vytvořil potřebnou páku pro změnu. Po několika záchvatech typického chování, kdy Damián prohlašoval: „Mně je to jedno! Jen si běž“, nakonec souhlasil, že vstoupí do terapie a na těchto problémech bude pracovat společně s Carolyn a Lucy. Carolyn se nyní nachází ve zdravém dospělém režimu, už není vydána na milost svým schématům opuštění a zahanbení, takže si bude moci lépe rozmyslet, zda v tomto manželství zůstane.

***

Knihu ODZBROJTE NARCISTU zakoupíte na našem e-shopu a také jako e-knihu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru