Rozvoj řeči dětí s PAS, vývojovou dysfázií a dalšími poruchami

Řeč v akci, řeč v pohybu, to je hlavní myšlenka užitečné knihy obsahující 90 aktivit pro rozvoj řečových dovedností. Děti s postižením, zejména ty s poruchou autistického spektra nebo vývojovou dysfázií, si řečové dovednosti osvojují snadněji, pokud jejich nácvik obsahuje i pohybovou část.

Rozvoj řeči dětí s PAS, vývojovou dysfázií a dalšími poruchami Koupit na e‑shopu

Kniha Rozvoj řeči dětí s PAS, vývojovou dysfázií a dalšími poruchami obsahuje dechová cvičení, rozvoj koordinace a věnuje se i emocím. Nejedná se o logopedická cvičení, ale o náměty pro celkový rozvoj dítěte. Autoři zdůrazňují, že na tom, jak se u dítěte vyvine motorika mluvidel (jazyka, rtů…), se velmi podílí jeho hrubá a jemná motorika a také jeho psychická ne/pohoda.

Teorie v knize je pomálu, základem jsou dobře popsané aktivity. Nejedná se o žádné složitosti, ale o různé zajímavé hry a aktivity. Aktivity lze využít ve škole i při individuální práci a s dětmi je mohou provádět učitelé, logopedi i sami rodiče. Nepotřebujete k nim žádné zvláštní pomůcky ani vybavení, stačí to, co je ve třídě, v herně nebo doma.

Kniha obsahuje krátké případové studie.

Ukázky:

Z anglického originálu Speech in Action: Interactive Activities Combining Speech Language Pathology and Adaptive Physical Education přeložila Maria Arnautovová.

America X Gonzales je logopedka, Lois Jean Brady se specializuje na logopedickou práci s dětmi s postižením a má více než třicetiletou praxi a Jim Elliott se věnuje rozvoji pohybových dovedností u dětí s PAS a s dalšími poruchami.

Knihu Rozvoj řeči dětí koupíte na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru