Hry pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

100 her do školy i na doma, na zahradu i do místnosti, inspirace pro pedagogy, asistenty, ale i rodiče malých dětí.

null Koupit na e‑shopu

Autorka knihy Hry pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami připravila stovku aktivit, které nabízejí prostor pro dětskou kreativitu a hravé učení. Ke každé hře přidala návrhy pro rodiče i pedagogy, jak jednotlivé aktivity rozšířit a upravit podle potřeb daného dítěte.

Knihu z anglického originálu 100 ways your child can learn through play přeložila Zuzana Musilová. 

Jedná se o soubor her, které mohou obohatit práci s dětmi, které potřebují zvýšenou pedagogickou podporu. Nejedná se ovšem pouze o děti s rozumovým postižením. Hry zahrnuté v útlé a sympatické knize zahrnují i rozvíjení jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, tvořivosti, předmatematických dovedností, paměti a smyslového vnímání. 

Hry pro rozvoj řečiKniha Hry pro rozvoj řeči obsahuje více než 70 her, které rozvíjejí vyjadřovací schopnosti dětí.


Po podrobnějším pročtení jistě objevíte i další rozvíjené oblasti. Autorka navíc aktivity velmi prakticky řadí podle prostředí, kde si s dětmi můžeme hrát, případně podle dané situace. Vhodným prostředím je tedy zahrada, můžeme si hrát na procházce, v klidu vsedě, v prostředí, kde je možné uskutečnit kreativní a tedy i trochu „špinavé“ hry. Autorka myslí i na hry v dešti a poslední kapitolu věnuje smyslovým hrám. U každé hry najdeme doporučení, která se týkají potřebného materiálu, a text obsahuje popis hry a její možné varianty. Hry jsou doplněny půvabnými ilustracemi, které osvětlí, co je záměrem hry, nejsou náročné na přípravu a nevyžadují žádné zvláštní pomůcky.

Ukázky:

Hry pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Hry pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Hry pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Georgina Durrant je učitelka a koordinátorka speciálněpedagogické péče. Má dvě malé děti.

Knihu Hry pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami koupíte na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru