Vydejte se na cestu ke křesťanské dospělosti s knihou Jana Houkala Biřmování

Po úspěšných titulech Co se děje v kostele? a První svaté přijímání se katolický kněz a teolog Jan Houkal ve své nové knížce věnuje důležité svátosti biřmování.

Biřmování je důležitá svátost, která má moc novou silou Ducha svatého upevnit vše křesťanské v tom, komu se jí dostane. Biřmování se tedy týká celého křesťanského života, a proto i tato knížka nepojednává pouze o biřmování jako takovém, ale vlastně o celém křesťanském životě. Vychází od člověka a jeho touze po štěstí a ukazuje, že největší štěstí nalezneme v přátelství s Bohem. Dále se věnuje Duchu svatému a jeho působení v našem životě a až poté se dostává k samotnému biřmování, přípravě na něj, jeho průběhu, významu a důsledkům.

Jan Houkal je katolický kněz a teolog. Působí jako kněz v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech a vyučuje na Katolické teologické fakultě UK.


Ukázka:

6. O biřmování a jeho dějinách

Co všechno je skryto ve slově „biřmování“ a jak si jeho obsah představit

Název svátosti biřmování na první poslech nepochází přímo z češtiny. „Biřmovat“ samo o sobě v češtině nic neznamená. Toto slovo se do našeho jazyka dostalo patrně přes staroněmčinu (moderní němčina používá pro tuto svátost výraz Firmung) a je odvozeno z latinského confirmatio, které můžeme přeložit doslova jako „upevnění“ nebo přeneseněji jako „potvrzení“ (firmus znamená „pevný“). Etymologie našeho „biřmování“ asi byla následující: z latinského confirmatio (nebo také jen firmatio) vzniklo německé Firmung a z něj pak přes nějaké „fiřmunk“ naše dnešní „biřmování“.

Biřmování tedy přináší určité upevnění či potvrzení. Tím už opět sám název svátosti dobře vyjadřuje, čím biřmování především je: upevněním všeho křesťanského v nás, tedy všeho toho, co v nás už způsobila a nadále působí Boží milost. Protože její první jasný velký dar nám byl dán už ve křtu, můžeme říci, že biřmování je především upevněním křestní milosti – přátelství s Bohem (chceme-li „Božího synovství“).

Abychom si to aspoň trochu přiblížili, zkusme si vztah křtu a biřmování, respektive vztah křesťanství před biřmováním a po něm, přiblížit dvěma takovými obrazy:

Autorem prvního z nich je jinak ne příliš známý středověký učenec a mystik žijící na přelomu 11. a 12. století jménem Rupert z Deutzu (Deutz, tehdy samostatné město, je dnes předměstí německého Kolína nad Rýnem). Tento učenec přirovnal přijetí svátosti křtu k narukování do vojska Kristova, dobu mezi křtem a biřmováním k jakési škole v rytířství a přijetí biřmování pak k vyslání do boje. Křesťan je v tomto středověkém příměru chápán jako rytíř nebo voják Kristův (což mělo dokonce svůj latinský název miles Christi, „voják Kristův“), který je křtem vzat do vojska Kristova, pak se cvičí a učí být jeho rytířem, aby byl nakonec vyslán do boje za dobro „pod Kristovým praporem“. Nešlo ale jistě jen o nějaký středověký obdiv k rytířství, nýbrž i o rozvinutí biblického motivu, že křesťan je opravdu bojovník proti zlému, přímo proti ďáblu a jeho pokušením, který ovšem nebojuje zbraněmi tohoto světa, nýbrž zbraněmi Kristovými. Například takovými, jaké popisuje apoštol Pavel v listě Efezanům: štítem víry, mečem Božího slova, opaskem pravdy a pancířem spravedlnosti (srov. Ef 6,10–17).

Čtěte také: kniha Bůh je tady nenásilnou formou ukazuje dětem, jak nám Bůh o sobě dává vědět.


K duchovnímu boji jakožto k součásti našeho křesťanského života se ale ještě krátce vrátíme v příští kapitole. Nyní si už ale zapamatujme, jak si také ono upevnění (confirmatio) všeho křesťanského v nás můžeme představit: jako sílu k boji proti všemu, co by nás od následování Pána Ježíše, tedy od víry, naděje a lásky, chtělo odvést.

Druhým obrazem, jímž si vztah křtu a biřmování můžeme přiblížit, je například obraz poupěte, které se rozvine do květu. Poupě už všechno důležité v sobě má: všechny ty pestíky, tyčinky, okvětní lístky a co dalšího ještě ke květu patří. Aby se ale poupě mohlo rozvinout v květ, vonět a přinášet plody, musí přijít nový paprsek slunce, který k tomuto plnému rozvinutí dá poupěti sílu. A to je právě svátost biřmování.

I v tomto obraze tedy biřmování rozvíjí to, co už bylo dáno ve křtu, ale doposavad bylo jakoby uzavřené a čekalo na své plné rozkvetení.

Knížku Biřmování můžete koupit  na našem e-shopu. 
Všechny tři knihy Jana Houkala naleznete zde.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru