Znáte pojem "bezpečná vazba"?

Bezpečná vazba vzniká mezi dítětem a matkou nebo blízkou osobou hned po narození a je nezbytná pro zdravý vývoj dítěte. Dítě ji vyhledává jako zdroj péče a bezpečí, její nedostatek může způsobit celoživotní trauma. Právě vyšla novinka k tomuto tématu: Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem. Více se dozvíte také z dalších knih Portálu.
Bezpečná vazba mezi rodiči a dítětem je nezbytná pro zdravý vývoj dítěte a jeho budoucí život. 

https://obchod.portal.cz/socialni-prace/bezpecna-vazba-mezi-nahradnimi-rodici-a-ditetem/Pokud vlastní rodiče chybí, mohou jejich úlohu převzít rodiče náhradní. Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem je kniha britské autorky Kate Cairns, dlouholeté pěstounky.

V její rodině našlo během pětadvaceti let nový domov dvanáct dětí, kterým byli se svým mužem pěstouny. Ví proto dobře, co se s dětmi, které jsou opuštěné, zažily týrání nebo nikdy nepoznaly blízkost, děje a jak s nimi pracovat.

Vztah mezi dítětem a jeho rodiči v prvních měsících života rozhoduje o tom, jaký bude budoucí život dítěte, jaké bude mít vztahy, jak dokáže využít svůj vrozený potenciál i jaký z něj jednou bude rodič. Dítě, které prožilo první týdny či měsíce bez kontaktu s člověkem, který je jen jeho, může trpět řadou problémů, nedokáže zpracovat svůj strach či vztek, neuvědomuje si smysluplnost své existence.

Kniha vysvětluje základní pojmy, kterými jsou bezpečná vazba, trauma a psychická odolnost. Její součástí jsou i návrhy pro rodiny a instituce, jak lze podpořit zotavení a psychickou odolnost dětí, které byly na začátku svého života opuštěné, jak pomoci překonat toto počáteční trauma.

Zakladatelem teorie vazby (attachementu) a termínu „bezpečná vazba“ byl slavný britský psychiatr a psychoterapeut John Bowlby (1907–1990). Dnes je teorie vazby považována za jednu z nejvlivnějších teorií 20. století vůbec a Bowlbyho trilogie Vazba a ztráta (Attachment and Loss) patří ke klasickým dílům světové psychiatrie a psychoterapie.

Knihu Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem koupíte na našem e-shopu

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru