Zbavte se stresu a napětí v knižním Kurzu duševní rovnováhy

Necítíte se dobře, máte práce nad hlavu, k tomu rodinné problémy, žijete v neustálém stresu. K terapeutovi ale jít nechcete. Možná se stydíte nebo je to nad vaše finanční možnosti. Pomoc najdete v knize Kurz duševní rovnováhy, která vám pomůže zbavit se stresu, napětí a úzkosti z pohodlí domova. Přečtěte si rozhovor s jeho autorkou Michaelou Peterkovou.

kurz duševní rovnováhy, Michaela Peterková

Kurz duševní rovnováhy seznamuje čtenáře s užitečnými psychologickými postupy k překonání úzkosti a stresu a zvládnutí náročných životních situací. Na rozdíl od běžných knih obsahujících výhradně text ke čtení je zde čtenář aktivním účastníkem – vyplňuje testy, zaznamenává si své myšlenky, definuje vlastní cíle, hledá vhodné postupy řešení problémů, učí se rozlišovat mezi zdravými a neurotickými myšlenkami apod. Kurz je rozdělen do 14 dnů, z nichž každý obsahuje čtyři základní části: část věnovanou sebepoznání, informační část (například informace o úzkosti a neurotických poruchách, somatizaci nebo o tom, jak v lidské psychice fungují odměny a tresty), „terapeutickou“ část (postupy ke zlepšení psychického stavu) a úkoly (zadání úkolů ke splnění do dalšího dne).

PhDr. Michaela Peterková je psycholožka se zkušenostmi z privátní psychodiagnostické, poradenské a hypnoterapeutické praxe. V Portále vyšly další její knihy: Kurz dobré nálady a Kurz zdravého sebevědomí.

Rozhovor s autorkou PhDr. Michaelou Peterkovou:

Jaké problémy dnes lidé nejčastěji řeší pomocí psychologa?
Největší podíl mají dvě skupiny potíží - úzkostné a mezilidské. Úzkostné potíže zahrnují tyto projevy: nejistotu v komunikaci a nadměrný stud, panické ataky, strach z různých věcí a situací, psychosomatické potíže, poruchy spánku, sexuální dysfunkce a další. Mezilidské potíže, to bývají obtížně řešitelné situace doma či v práci. Pak ovšem existuje ještě neobyčejně pestrá paleta lidí
s jinými problémy - například nutkavým lhaním, závislostmi, koktáním či žárlivostí. Něco jde řešit snadněji, něco odolává, ale platí, že dobrý psycholog umí aspoň trochu pomoci každému klientovi, který je motivovaný a trpělivý.

Kurz zdravého sebevědomí, Michaela Peterková

Myslíte si, že lidé žili i v dřívějších dobách ve stresu a napětí, nebo je to něco, co je typické pro moderní dobu? Anebo jen hůře zvládáme se s tím vypořádat? 
Myslím si, že množství problémů je pořád stejné, jen se mění jejich obsah. V naší části světa nyní téměř neznáme existenční starosti, jako je hrozící smrt hladem či mrazem, zato je náš svět složitější a pro běžného člověka prakticky není možné sledovat rychlý technologický pokrok. Rovněž je těžké vyznat se v ohromném množství informací a vybírat z nich ty podstatné. Co nás dnes také stresuje, to jsou možnosti, které máme. Pokud se člověk před půl tisíciletím narodil do rodiny kováře, věděl, že
z něj bude pravděpodobně taky kovář a dovedl předvídat svůj životní styl. Nikdy by ho nenapadlo, že by se mohl stát vojevůdcem či králem. My si dnes ale myslíme, že z každého se může stát úspěšný podnikatel nebo třeba prezident; pokud se tyto aspirace nedaří naplnit, máme často tendenci brát to jako selhání své nebo systému.

Součástí knihy Kurz duševní rovnováhy jsou také odkazy na audionahrávky. Co čtenářům přinášejí?
První nahrávka obsahuje instrukce k relaxačnímu dýchání, které pomáhá v sebekontrole a odvedení pozornosti od nežádoucích, otravných myšlenek. Na druhé nahrávce je autogenní trénink, který pomáhá k fyzickému a následně i duševnímu uvolnění. Jde o desetiletími prověřenou metodu, která člověka vrací k vnímání vlastního těla a k dokonalému soustředění.

Kurz dobré nálady, Michaela PeterkováProč kladete takový důraz na „domácí úkoly“, které jsou součástí každé lekce? Nestačilo by, kdyby si čtenář vše z dané lekce přečetl a vyplnil testy, cvičení a další aktivity? 
Úkoly zpravidla vedou čtenáře, aby právě přestal být pouhým čtenářem a ty nejpodstatnější momenty si hned vyzkoušel v praxi. Všichni víme, že je velký rozdíl mezi plánem a jeho realizací. Mnohým lidem je jasné, co by pro ně bylo dobré, ale odkládají praktické uskutečnění „až na někdy“. Řešením je konkrétní úkol v jasně daný čas, který člověku dává možnost vyzkoušet si, jak příjemné je něco opravdu udělat, a ne o tom jen snít. To je posláním úkolů v Kurzu duševní rovnováhy.

Nedávno vyšel v médiích článek s textem ironizujícím knihy typu „sám sobě psychologem“. V čem se od nich Kurz duševní rovnováhy liší? 
Knih na téma „Jak se zbavit tohoto a získat tamto“ je opravdu hodně; některé jsou moudré v uvozovkách a některé opravdu, jenže slabinou všech je to, že málokdy pohnou čtenáře k akci. Člověk si ty hezké myšlenky přečte, pokývá hlavou, jak se v tom poznává, ale tím to končí. Kurz duševní rovnováhy je interaktivní knížka - člověk s ní aktivně pracuje, zapisuje do ní a dotváří její obsah. Tím, že je aktivní, má na rozdíl od pouhého pasivního čtení mnohem větší pravděpodobnost, že od knížky získá, co žádá, tedy zlepšení svého života.

Jitka Pourová, Portál
31. 1. 2014

Knihu Kurz duševní rovnováhy koupíte v našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru