Začátečník slabikuje, zdatný čtenář odhazuje

Přinášíme vám recenzi na knihu Slabikář vnitřní modlitby po způsobu Terezie z Ávily od Jany Moravcové, čtenářky knihovny pro nevidomé a slabozraké SONS. Nakladatelství Portál tuto organizaci podporuje poskytujíc jí zdarma vybrané knihy.

SONS má spoustu knihomilů a těm Portál poskytuje knihy a výměnou za to nám chodí recenze od čtenářů, kteří si naše texty mohou přečíst díky moderním technologiím. Jeden z nich máte právě před sebou. 

Co platí o umění číst a psát, jistě nelze říci o návodu k vykročení a setrvávání na cestě vnitřní modlitby. Kniha rozhodně není bezkrevným didaktickým spiskem redukujícím živý vztah na schéma, procesy na stavy, k nimž by se jednou mělo dospět. Autor citlivě vybírá několik Tereziiných klíčových výroků o vnitřní modlitbě a ukazuje, že tu nejde o spekulaci, neukotvené snění ani o strmou stezku určenou několika vyvoleným, ale naopak - je tu řeč o osobní zkušenosti člověka s Bohem, která může růst z jakékoli každodennosti. Zklamán nebude znalec Tereziina díla, protože šance na nezvyklý úhel pohledu či dotek nečekaného je velká, tím méně pak ten, kdo se s texty sv. Terezie setkává poprvé. Stejně tak je modelovým čtenářem této knížky člověk, jehož touha po větší blízkosti Boha ho přivedla na pokraj nespokojenosti s dosud vyhovujícími způsoby modlitby, jakož i orant klestící si tuto cestu rukama Milovaného již řadu let. Zkrátka se neobávejte, že text vytěžíte tím, že se dovíte, co je třeba dělat, protože z něj budete čerpat povzbuzení k vytrvalosti, nové náhledy i odrazové můstky k další četbě; "rozhodné rozhodnutí" sice jednou uděláte poprvé, ale mnohokrát je budete obnovovat v čase slabosti a nejistoty, přátelství s Bohem nikdy nenastane tak, aby se nemohlo prohlubovat, prolínání Kristova života se životem vaším také není nic dokonavého a "revidovat život" - zbavovat se přebytečného haraburdí budete vždy znovu, byť v rámci plynutí neopakovatelného atd. A konečně ta "velká změna" - posun od všeho známého ke kontemplaci - může přijít kdykoli. A tak, řečeno velmi lapidárně, není nevhodná chvíle ke čtení a není čtenář, jemuž by tento slabikář nemohl přinést prospěch, tedy bezpečný prostor k nadechnutí a vykročení na cestu.

Více o knize Slabikář vnitřní modlitby po způsobu sv. Terezie z Ávily se dočtete zde

Knihu zakoupíte na našem e-shopu


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru