Šimonovy pracovní listy 25 rozvíjejí grafomotoriku

Do rodiny ŠPL přibyl další, už pětadvacátý člen. Tentokrát je sešit, jehož autorkou je Marie Těthalová a ilustrátorkou Patricie Koubská, zaměřen na rozvoj grafomotoriky.

ŠPL 25, grafomotrika,Marie Těthalová

Předškolní děti, jimž jsou Šimonovy pracovní listy 25 určeny, se v tomto pracovním sešitě stávají spoluautory hravých a veselých obrázků. Smyslem přitom není napodobení přesných tvarů, ale uvolnění ruky a fixování správného držení tužky a rovněž správného sezení či vedení nepřerušované linie. Úkoly jsou hravé, mají komiksový ráz. Cvičením by měly předcházet uvolňovací cviky. Všechna cvičení ze sešitu se dají provádět také na papíře velkého formátu, a to i ve stoje, nebo například na tabuli

Šimonovy pracovní listy 25 můžete koupit zde.

Ukázka


Co teď a co potom?, časová posloupnostPracovní listy Co teď a co potom? se zabývají časovou posloupností


Mgr. Marie Těthalová je speciální pedagožka, šéfredaktorka Informatoria 3–8 a autorka ŠPL 23 – Rozvoj slovní zásoby.

Pracovní listy nejen pro rozvoj grafomotoriky můžete stáhnout na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru