Jak naučit dítě s autismem zpracovávat emoce? Poradí naše příručka.

Pro malé děti s Aspergerovým syndromem nebo vysoce funkčním autismem může být obtížné chápat a ovládat své vlastní negativní emoce - praktická příručka Dítě s autismem a emoce jim k tomu - prostřednictvím učitelů a rodičů - poskytne různé strategie.


Dítě s autismem a emoce Tony Atwood STAMP program pro práci s dětmi aspergerPříručka Dítě s autismem a emoce popisuje Program zvládání stresu a hněvu (Stress and Anger Management Program, STAMP), což je strukturovaný nácvik, který poskytuje dětem s vysoce funkčním autismem nebo Aspergerovým syndromem různé strategie, jak v každodenním životě utlumovat negativní pocity a posilovat pozitivní. Program vychází z kognitivně-behaviorálního programu dr. Tonyho Attwooda, určeného pro děti s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem, které mohou trpět nevyrovnaností nálad, zejména hněvem a úzkostí. Tento program byl vytvořen pro děti ve věku 9 až 13 let, ale STAMP je určen pro potřeby dětí ve věku 5 až 7 let a používá metody, které jsou vhodnější pro mladší děti. Ještě důležitější než skutečný věk dítěte je jeho vývojová úroveň, která by měla zhruba odpovídat předškolnímu věku až první třídě základní školy. Ke složkám programu rozvrženého na devět sezení patří citová výchova, kognitivní restrukturalizace a sady emočních nástrojů (tedy dovednosti nutné k ovládání emocí). Patří k němu i část určená pro rodiče, která má pomoci s domácím procvičováním, a tudíž s uplatňováním naučeného mimo terapeutické prostředí. 

Mohlo by Vás také zajímat: Kniha Tonyho Attwooda Aspergerův syndrom.

Knihu využijí pedagogové a další profesionálové pracující s dětmi s vysokofunkčním autismem a Aspergerovým syndromem a rodiče těchto dětí.


Mohlo by Vás také zajímat: Autistka o autismu - to je komiks Stínka.

Tony Attwood, Ph.D., je klinický psycholog z australského Brisbane. Má více než třicetiletou zkušenost s lidmi s poruchou autistického spektra. V současné době je profesorem na Griffith University v Queenslandu. Napsal řadu knih o autismu, v češtině vyšla jeho publikace Aspergerův syndrom. 

Angela Scarpa, Ph.D., působí jako profesorka na státní polytechnické univerzitě Virginia Tech. Je klinickou psycholožkou a na univerzitě založila a vede kliniku pro autismus. Má dlouholeté zkušenosti s prací s osobami s poruchou autistického spektra. Anthony Wells, Ph.D., působí jako profesor na Virginia Western Community College. Ve své práci se zaměřuje na roli sociální podpory v regulaci emocí.

Anthony Wells, PhD., je licencovyný klinický psycholog, který se ve své praxi v Roanoke ve Virginii zaměřuje na terapii pro děti a rodiny. Rovněž vyučuje psychologii na Virginia Western Community College.


Ukázka:

Skupinové sezení STAMP 4

Sociální nástroje

Při tomto sezení budeme zkoumat sociální nástroje vhodné ke zklidnění. Probereme, jak můžeme pomoci ostatním, když se zlobí nebo bojí, a jak ostatní mohou pomoci nám, když se zlobíme nebo bojíme.

1. Zklidnění

Trvání
Pomůcky
2 minuty
• kobercové čtverce nebo židle
• nástěnka s programem a šipkou ze suchého zipu
• nástěnka s pravidly
• tabulka se samolepkami

Struktura/Aktivita

Všichni se uklidní protažením a hlubokým dýcháním a potom se posadí na

svá místa. Zopakujte pravidla skupiny a připomeňte dětem, že mohou získat samolepky,

když „budou dodržovat pravidla a používat své nástroje“.


2. Přivítání

Trvání 
Pomůcky
8 minut
• nástěnka s fotografiemi všech dětí
• plakát se slovy uvítací písně
• hračka ve tvaru mikrofonu (není nutné)
• nástěnka se seznamem nástrojů
• nástěnka se čtyřmi důvody, proč zachovat klidMohlo by Vás také zajímat: ADHD a ADD v dospívání.

Struktura/Aktivita

Pozdravte a uvítejte všechny uvítací písní (viz Sezení 2).

Připomeňte sezení z minulého týdne (tělesné a relaxační nástroje).

Připomeňte dětem čtyři důvody, proč je dobré zachovat klid (tj. cítit se lépe, myslet lépe, vyhnout se problémům a najít a udržet si přátele). Odkažte je na plakát, kde jsou ty čtyři důvody vyobrazené.

Projděte domácí úkoly (nácvik tělesných a relaxačních nástrojů a soupis různých stupňů pocitů hněvu/úzkosti).

3. Zpívání

Trvání 
Pomůcky
5 minut
• písnička napsaná na papíře (doporučení: jeden verš na stránku velkými písmeny a zvedejte jednu stránku po druhé, aby děti stihly text sledovat)

Struktura/Aktivita

Řekněte dětem:

Minulý týden jsme zpívali písničku Když se zlobím (nebo bojím) a vím o tom. Zpívali jsme o tělesných nástrojích (protahování a pohybu) a relaxačních nástrojích (počítání a dýchání). Dneska k ní přidáme sociální nástroje. Sociální nástroje představují to, jak nám se zklidněním můžou pomoct jiní lidé. 

Naučte děti verš 4, který zahrnuje slova „řeknu si o pomoc“. Zazpívejte ten verš jednou a pak ho zazpívejte znovu s nimi. Potom zazpívejte všechny verše společně od začátku a upozorňujte přitom na slova na plakátě (viz Zdroj 8). Nová slova v každém verši zvýrazněte (nebo zvětšete), aby je děti snadno rozeznaly. 

První verš: Když se zlobím a vím o tom, svoje nástroje mám na to (repete). Když se zlobím a vím o tom, vezmu nástroj a jdu na to. Když se zlobím a vím o tom, použiju nástroje

Druhý verš: Když se zlobím a vím o tom, počítám a dýchám (repete). Když se zlobím a vím o tom, vezmu nástroj a jdu na to. Když se zlobím a vím o tom, počítám a dýchám.

Třetí verš: Když se zlobím a vím o tom, pohnu se a protáhnu (repete). Když se zlobím a vím o tom, vezmu nástroj a jdu na to. Když se zlobím a vím o tom, pohnu se a protáhnu

Čtvrtý verš: Když se zlobím a vím o tom, tak si řeknu o pomoc (repete). Když se zlobím a vím o tom, vezmu nástroj a jdu na to. Když se zlobím a vím o tom, tak si řeknu o pomoc.

Zopakujte první verš.


* * *


Skupinové sezení STAMP 4: Materiál pro rodiče

Sociální nástroje

Při tomto sezení se soustředíme na využívání sociálních nástrojů ke zklidnění. Probereme, jak můžeme pomoci ostatním, když cítí úzkost nebo hněv, a jak ostatní mohou pomoci nám, když cítíme úzkost nebo hněv. 

 1. Zklidnění
 2. Přivítání
 3. Zpívání: Když se zlobím a vím o tom nebo Když se bojím a vím o tom
 4. Příběh / Debata o knize: Krtek kamarád
 5. Aktivity/Hry:
  • Debata: Jaké projevy náklonnosti vaše dítě dobře snáší?
  • Mějte na paměti, že většina lidí reaguje na negativní pocity dětí tělesnými projevy náklonnosti, ale některé děti s PAS to nemají rády; je to na ně příliš intenzivní. Způsob, jak situaci vyřešit tak, aby to dítě dokázalo snést, je vždycky požádat dítě o svolení, než tělesně projevíte náklonnost. Např. „Nebude vadit, když tě obejmu?“ „Líbilo by se ti, kdybych tě pohladila?“ „Můžu tě vzít za ruku?“ Jestliže dítě odmítne, nevadí. Je dobré se dítěte zeptat, jestli mu můžete pomoci nějak jinak. 
  • Naučte se sociální scénář žádání o pomoc: „Cítím se (smutně, naštvaně, ustaraně, vyděšeně atd.). Můžeš mi pomoct?“ nebo „Mám problém. Můžeš mi pomoct?“ 
 6. Svačina/Samolepky a Rozloučení

* * *

Knihu Dítě s autismem a emoce koupíte v našem e-shopu.


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru