Když všechno, co jste kdy chtěli, pořád nestačí

„Tato kniha není o tom, jak být šťastný nebo jak být populární. Je o tom, jak být úspěšný, ale ne v tom smyslu, jak jej používá většina lidí. Protože jde o to, jak být lidský, jak žít s pocitem, že jste víc než noční motýl, který žije jen pro jeden moment a pak mizí.“ - říká autor knihy Harold S. Kushner.

Harold S. Kushner, Když všechno, co jste kdy chtěli, pořád nestačí

Známý duchovní autor vycházející z liberálního židovství a vlastních životních zkušeností, kdy mu na nevyléčitelnou nemoc zemřel dospívající syn, se v knize Když všechno, co jste kdy chtěli, pořád nestačí zabývá tématem krize středního věku. Za průvodce mu slouží biblická postava Kazatele, který v půli svého života bilancuje. Dosáhl všech hmotných statků, zažil úspěch, bohatství, požitky, pak se dokonce obrátil na duchovní cestu, poznal důkladně i tu – a přesto má pocit marnosti a prázdnoty.

Kushner svým typicky realistickým způsobem, který je ale plný empatie a moudrosti, píše o ošidnostech bezhlavé honby za úspěchem a majetkem, obrací pozornost k tomu, co dělá život skutečně smysluplným, a vede člověka k vnitřní zralosti. V knize odkazuje na díla Goetha, Bubera, Freuda, Junga…

Ukázky z knihy

  • Pokud naše pojetí toho, kdo jsme, závisí na popularitě a názorech druhých lidí na nás, vždycky budeme na těchto druhých závislí. Takto mají moc nám v kterýkoli okamžik podtrhnout židli.
  • Naše duše totiž nehladoví po slávě, pohodlí, bohatství ani po moci. Tyto odměny vytvářejí takřka stejně tolik problémů, jako jich řeší. Naše duše žízní po smyslu, po pocitu, že jsme přišli na to, jak žít, aby náš život měl význam, aby svět byl aspoň o kousíček jiný poté, co jsme tu žili.
  •  Je na životě ještě něco dalšího než jen být naživu a jíst, spát, pracovat a mít děti? Cožpak se nijak nelišíme od hmyzu a dalších živočichů kromě toho, že si umíme položit otázku po smyslu života, protože pokud je nám známo, ostatní tvorové se takovým problémem netrápí? Je těžké zodpovědět tuto otázku, ale ještě těžší je vyhýbat se odpovědi. Pár let snad můžeme odkládat její zodpovězení, když jsme zaneprázdněni studiem, profesní dráhou a rozhodováním ohledně manželství. V těchto prvních desetiletích svého života rozhodují o našem životě víc druzí lidé než my sami. Ale dřív nebo později se budeme muset nad těmito otázkami zamyslet. Co mám se svým životem dělat? Jak mám žít, aby můj život znamenal něco víc než pouhý záblesk biologické existence, který záhy stejně navěky pohasne?
  • Otázka, zda má život smysl, nebo zda je individuální život nějak přínosný, je náboženskou otázkou, a to nikoli proto, že se týká nejvyšších hodnot a nejniternějších obav. Je to náboženská otázka, protože souvisí s tím posledním, s čím se musíme nějak vypořádat, když jsme už poznali všechno, co bylo možné poznat, a vyřešili všechny problémy, které měly být vyřešeny. Náboženství se soustředí na to, čím se liší lidské bytosti od jiných tvorů, a na hledání cíle tak důležitého, že i naše životy začnou být významné, pokud se k němu přimkneme.

Knihu Když všechno, co jste kdy chtěli, pořád nestačí přeložila Monika Kittová.


Harold S. Kushner je americký rabín a uznávaný autor duchovní literatury. Vystudoval Columbia University a poté židovský teologický seminář, kde získal doktorát z biblistiky. Mimo to mu bylo uděleno na šest čestných doktorátů. V Portále vyšly jeho úspěšné knihy Když se zlé věci stávají dobrým lidema Aby měl život smysl, které pomohly miliónům lidí po celém světě najít způsob, jak se moudře vyrovnat se životními problémy..

  • Šťastnými se stanete tehdy, když budete žít život, který něco znamená. Nejšťastnější lidé, které znáte, jsou pravděpodobněji nikoli ti nejbohatší a nejslavnější, a nejspíš to nebudou ti, kteří usilovně pracují na tom, aby byli šťastní, například tak, že neustále čtou články, kupují si knihy a chytají se nejnovějších trendů. Mám takové tušení, že nejšťastnější lidé, které znáte, jsou ti, kteří se namáhají, aby byli laskaví, nápomocní a spolehliví, a štěstí se jim nenápadně vkrade do života, zatímco mají plné ruce práce s těmito věcmi.

„Život, který za to stojí, je pouze život utrpení a sebeobětování. Žít jenom pro sebe nikdy nepřináší uspokojení. Uspokojení přináší jen to, když žijeme pro druhé.“

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru