Ani Bůh prý není neomylný

Životní okamžiky, pozitivní nebo negativní, bývají často náročné a vždy jsou spojené s nějakými změnami, vybočením ze známých zvyklostí. Dokážete tyto změny přijmout, překonat a využít jich? Potřebujete hlavně víru v sebe sama, omezit perfekcionismus, mít odstup, nadhled a vůli udělat malý krůček vpřed.

Ani Bůh prý není neomylný, osudová změna, Sherre Hirsch
Americká rabínka Sherre Hirsch nazvala svou knihu Ani Bůh prý není neomylný. To svědčí o jejím osobitém nadhledu a umění laskavého humoru, jak procházet osudovými okamžiky či zdolávat každodenní zdánlivě jednoduchá rozhodnutí. Životní křižovatky nazývá „prahy“, které je nutné překonat - překročit, abychom vkročili do dalšího „pokoje“. A právě to překročení bývá často spojené s nerozhodností a se strachem z neúspěchu, se strachem z velké změny a z vkročení do neznáma. Autorka je přesvědčena, že důležitý je instinkt, věřit sám sobě, nehnat se za dokonalostí, rozšířit pohled na věc, protože širší rozhled nabízí více možností. První krok nemusí být vždy ten správný, vždyť chybami se člověk učí. Ale hlavně: „cesta zpět není řešením“, využijte minulost, aby vás poháněla kupředu, a buďte svého štěstí strůjcem. 

Lidé plánují, Bůh se směje, Sherre HirschSherre Hirsch, americká rabínka a spirituální koučka, již napsala Lidé plánují, Bůh se směje, kterou nabízíme také jako audioknihu

Autorka v knize s velkou úctou a poděkováním popisuje mnoho příběhů lidí, kteří ji požádali o pomoc v osobním i profesním životě. Svěřuje čtenáři také se svými životními křižovatkami. Jejich překonání jí vždy pomohlo vstoupit do "dalšího pokoje" svého života, přestože překročení "prahu" nebylo lehké. Život tak přirovnává k pobytu v domě s mnoha místnostmi:
"Tahle kniha není o tom, jak si zařídit domov – je o tom, jak si zařídit život. A stejně jako v našich domech jsou i v našich životech skvělé pokoje. Pokoje, které milujeme a opatrujeme. Pokoje, které nám poskytují pocit bezpečí, štěstí a pohodlí. A právě proto není vždycky jednoduché zónu pohodlí opustit. Přesto však vykročit kupředu musíme, abychom jako lidé vyrostli.
Abyste tedy dokázali překračovat životní prahy, musíte věřit, ne však nutně v Boha. Nezáleží na tom, jaké náboženství praktikujete nebo nepraktikujete, s jakou ideologií se ztotožňujete nebo naopak neztotožňujete. Důležité je, jestli věříte sami sobě.
Slovo „víra“ většinou používáme ve spojitosti s náboženstvím, nicméně ono na náboženství zdaleka omezeno není. Věřit v sebe znamená jednoduše věřit, že jsem přesně tam, kde mám v tomto okamžiku být, protože mě sem dovedly všechny životní zkušenosti. Také z toho vyplývá, že žádné zkušenosti, které jsem dosud nasbírala – ty skvělé, tvrdé i průměrné –, neexistují nezávisle na sobě. Naopak: utvářejí se, vymezují a formují navzájem. Takže když stojíte tváří v tvář složitému rozhodnutí nebo děsivé změně, nepotřebujete víru v Boha, abyste našli odvahu posunout se vpřed. Potřebujete pouze věřit sobě samým."

Přečtěte si také o tom, že Život není náhoda, ale volba. Co dělat, Aby měl život smysl? Otevřete své srdce Umění milující laskavosti.

UKÁZKA z kapitoly Ani Bůh prý není neomylný
V prvních kapitolách Bible se dočteme, že Bůh stvořil svět v šesti dnech a sedmý den že odpočíval. Když Bůh první den oddělil světlo od tmy, viděl, že světlo je dobré. Druhý den Bůh nijak nekomentoval. Třetího dne Bůh stvořil souš a moře a viděl, že to, co stvořil, je dobré. Čtvrtého dne Bůh stvořil hvězdy a slunce a umístil je na oblohu, aby svítila nad zemí, a zase viděl, že je to dobré. I pátého dne, kdy stvořil zvířata, Bůh viděl, že je to dobré. Zato šestého dne, kdy stvořil člověka, Bůh řekl: „To není dobré.“ Bůh si ihned uvědomil, že stvořit Adama bez družky byla chyba, protože Adam se cítil osamělý. Ve snaze učinit to, co nebylo dobré, alespoň lepším, stvořil Adamovi družku Evu a pak jim oběma požehnal. Když pak chtěl zhodnotit všechnu práci uplynulých dní, tak „viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré“. 

Jakmile si začneš věřit, budeš vědět, jak žít.
Johann Wolfgang Goethe: Faust

Bůh neprohlásil, že je všechno „dokonalé“. Tím, že po dlouhém týdnu práce k větičce přidal slovo „velmi“, nám chtěl sdělit, že nemusíme usilovat o dokonalost. Chtěl nám sdělit, že stačí, abychom si na konci dne mohli říct „dobře“, a někdy dokonce „velmi dobře“.
Bůh není perfekcionista. Bůh se ve své práci nesnažil hledat chyby a nedokonalosti. Bůh byl s tím, co stvořil, upřímně spokojen. Proč tedy nakonec svět zničil povodní a začal znovu? Bůh nepotřeboval stoprocentně bezchybný svět, ale zároveň ani nechtěl svět špatný. Bůh o svém výtvoru začal pochybovat až tehdy, když se lidé začali chovat ohavně. Řekl si: Tak počkat, musím to udělat znovu – ne v naději, že se mi to tentokrát podaří dokonale, ale v naději, že se mi to podaří lépe než posledně.
Nemyslím si, že by Bůh sám sebe pranýřoval nebo si vyčítal, že se mu nepodařilo stvořit dokonalý svět na první pokus. Ani my bychom si neměli vyčítat, že jsme si hned nevybrali dokonalý pokoj nebo dokonalý směr.
Bůh nás učí, že musíme jít stále kupředu, a to i v případě, že ani jedna volba není dobrá a předpokládaný výsledek není ani zdaleka ideální. Nejdřív totiž musíme upustit od mýtu dokonalosti, a až poté můžeme přijmout a vychutnat veškeré velmi dobré příležitosti, zkušenosti a dobrodružství, která před námi leží.

Člověk by měl mít v životě hodně učitelů – opravdových přátel, kteří nás dělají lepšími tím, že nás vedou a dodávají nám sílu. Nikdy by se však neměli stát architekty našich životů místo nás.
Sherre Hirsch

Knihu Ani Bůh prý není neomylný koupíte v našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru