Jak najít víru, žít v ní a zachovat si ji

Další z řady knížek malých rozměry, ale velkých obsahem. Gilbert v krátkých kapitolkách píše velmi intenzivně o svém pohledu na to, co je skutečně víra.


Guy Gilbert VíraAutor si v knížce Víra klade otázku, zda jsou k víře nutné zázraky, např. uzdravení. Věnuje se modlitbě a četbě Písma jako prostředcích života víry, o společenství i o tom, jak o víře mluvit s ostatními. 

Gilbert mluví o okouzlení světem jako prvním kroku kontemplace, o každodenní svatosti, o lásce jako základním vyjádření víry. Otevřeně ale píše i o pochybnostech, o temných nocích duše a utrpení, které ovšem víru nepopírají, ale vyztužují. 

Ukázka:

KRISTUS, SVĚTLO MÉ VÍRY

Ježíš nás nepřestává povzbuzovat už dva tisíce let.

     Takový chlapík se už znovu nevyskytl! Syn obyčejného tesaře z Nazareta, který jako řečník fascinoval davy; uskutečňoval zázraky, uzdravoval nemocné a oživoval mrtvé; originální myslitel, který nepatřil k žádné straně, k žádné skupině; osobnost, která prohlašovala, že je Boží Syn, a promlouvala k lidem o lásce a bratrství, pronášela nejkrásnější proslovy z celé jejich historie; spasitel, který přijal smrt v nejhroznějších mukách, aby zachránil lidstvo, a potom za tři dny vstal z mrtvých…

     O tomto životě, který otřásl dějinami, nám vyprávějí čtyři nedlouhé texty: evangelia. Historici, teologové, vědci všeho druhu se o ně po staletí přou: co je na nich pravdy? Máme tato vyprávění považovat za historicky spolehlivá, nebo za legendy?

Tyto texty pro nás věřící obsahují celou naši víru, byly vnuknuty Duchem svatým. Ježíš nejenže skutečně existoval, ale mluvil a žil tak, jak je to napsáno v evangeliích. Byla to bytost s tělem a krví, skutečný člověk a zároveň Boží Syn. Dnes je jeho Duch s námi, tady, nikdy nás neopustil.

Pokud jde o mě, od té doby, co jsem ho potkal, a od té doby, co jsem se rozhodl, že mu věnuji život a stanu se knězem jeho církve, mě Ježíš neopustil, vždycky byl se mnou – v lehkých chvílích, stejně jako při nesmírně těžkých zkouškách, kterým jsem musel čelit. Bez jeho neustálé přítomnosti bych nikdy nevydržel půl století zůstat ve svém povolání, kde jsem se denně setkával s násilím, smrtí, ztroskotanými životy.


Mohly by vás zaujmout také knihy: Prvouka vnitřní modlitby, Čítanka vnitřní modlitby, Slabikář vnitřní modlitby.

Guy Gilbert, VíraGuy Gilbert je známý francouzský kněz a vychovatel delikventní mládeže. Z knih vydaných nakladatelstvím Portál jmenujme např. Bratr vyvrženýchEvangelium podle svatého lotra, Srdce v ohniAť se ti život povede!PartnerstvíŠtěstíČas žítRodina aj.     

Kapitoly knížky

  • VZNIKL SVĚT NÁHODOU, NEBO BYL STVOŘEN?
  • OBRÁTIT SE K BOHU
  • BŮH JE LÁSKA
  • PRŮCHOD POCHYBAMI
  • SÍLA MODLITBY
  • POTŘEBUJEME ZÁZRAKY, ABYCHOM VĚŘILI?
  • JAK MLUVIT O VÍŘE?
  • KRISTUS, SVĚTLO MÉ VÍRYKnihu přeložila Jaroslava Fejková.

Titul Víra koupíte na našem e-shopu.Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru