Posedlost láskou. Znepokojivé příběhy o krajních podobách vztahu.

Britský psycholog a psychoterapeut Frank Tallis se ve své praxi rád zabývá stinnými stránkami lidské duše. Kromě samotných příběhů se dočkáte v knize Posedlost láskou také vysvětlení, jak vypadá třeba blud žárliveckého typu. Zároveň se ale přesvědčíte, že mezi normální a nenormální láskou mnohdy bývá neostrá hranice.

Když začne psát psychoterapeut beletrii, zprostředkovává čtenáři jednu z nejskrytějších částí Frank Tallis psycholog psychoterapeut Posedlost láskou a jiná znepokojivá odhalenílidské zkušenosti, mnohdy neuvěřitelnou a zároveň složitou, kterou se rozhodl někdo sdílet, protože už si s ní neví sám rady. Frank Tallis je nadmíru povolaný odborník, přední osobnost britské klinické psychologie v Institutu psychiatrie a neurovědy na londýnské King´s College (patří mezi nejlepší univerzity na světě). Kromě odborných článků je také autorem beletristických prací s tematikou psychologie a detektivních románů.

Hovory k sobě - povídky psychoterapeuta Irvina Yaloma

Posedlost láskou se skládá z dvanácti příběhů Tallisových pacientů a čtení o mezních podobách lásky je fascinující. To, co na začátku vypadá jako nevinné vzplanutí, se rozvine v tzv. Clérambaultův syndrom, kdy je žena nevyvratitelně přesvědčená o lásce, kterou k ní cítí muž, kterého viděla jednou v životě. Svého druhu mrazivé čtení, uvědomí-li si čtenář, že i jeho dělí od ztráty duševního zdraví jen tenká stěna reality. Začtěte se i vy.

Ukázka:

Daman Verma jí vytrhl zub. Nevyskytly se žádné komplikace a všechno proběhlo podle plánu. Když pominuly účinky celkové anestezie a Megan se probrala, cítila se jinak. „Uvědomovala jsem si, že kolem mě se pohybují lidé – ty dvě sestry… Byly slyšet zvuky, hlasy. Otevřela jsem oči a podívala jsem se vzhůru na světlo na stropě. Vzpomínám si, jak jsem si pomyslela: Musím ho vidět. Neměla jsem strach ani obavy. Nechtěla jsem vědět, jak dopadla ta operace. Nechtěla jsem nic jiného než ho vidět.“

Frank Tallis psycholog spisovatel Posedlost láskouFrank Tallis je spisovatel a klinický psycholog. Za své beletristické práce v roce 1999 obdržel Cenu spisovatelů od Arts Council of Great Britain, nevládní organizace pro podporu divadelních, vizuálních a literárních umění v Anglii a v roce 2000 vyhrál New London Writers' Award. Jeho historické detektivky byly přeloženy do 14 jazyků a chystá se televizní adaptace.

„Proč?“

„Prostě… jsem měla tuhle potřebu. Připadalo mi to – já nevím – nutné.“

„Chtěla jste mu něco říct?“

„Ne. Jenom jsem ho chtěla vidět.“

„Ano, ale proč?“ Naléhal jsem na ni, aby mi poskytla přesnější odpověď, ale buď nechtěla, nebo nemohla.

Zubaře zavolali a on za ní přišel do pooperační místnosti. Vzal Megan za ruku a nejspíš jí řekl pár slov na ujištění a uklidnění. Nepamatovala si to, protože ho moc neposlouchala. Byla plně zaujatá jeho obličejem, který jí připadal výjimečně krásný a podle jejího názoru ztělesňoval hlavní klady mužnosti – sílu, zdatnost, úspěch. V jeho očích objevila něco velmi neobvyklého, něco, co bylo tak nečekané, že málem zalapala po dechu: vzájemnost, opětování. Chtěl ji stejně, jako ona chtěla jeho. Bylo to jasné. Proč to neviděla dříve? Když se snažil vzdálit, sevřela mu ruku o něco pevněji. Zatvářil se rozpačitě. Pochopitelně, že byl v rozpacích. Nemohl své city dát najevo, ne tam, ne před sestrami. Copak jí mohl vyznat lásku v pooperační místnosti? Musel mít na paměti svou pověst, byl profesionál. Megan byla lehce pobavená jeho divadýlkem, neohrabanými pokusy zastírat pravdu. Uvolnila stisk svých prstů a s naprostou jistotou věděla, že láska, kterou k sobě navzájem cítí, je tak silná, tak naprosto zdrcující, že spolu stráví celý zbytek života a velmi pravděpodobně spolu i zemřou.

Posedlost láskou si můžete koupit na našem e-shopu


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru