TEST: Umíte se rozhodnout? Vyzkoušejte grafické modely pro strategické rozhodování

Které auto si mám koupit? Jak to, že lidé touží po tom, co nepotřebují? Kdy je čas na změnu? Proč je dobré mít omezený výběr? Proč lidé kouří, i když je to nezdravé? Na tyto i řadu jiných otázek lze najít odpovědi pomocí grafických modelů v Knize rozhodnutí.

kniha rozhodnutí, grafické modely, Krogerus, Tschappeler

Autoři knihy říkají, že modely jsou zjednodušením důležitých součástí skutečnosti. S pomocí obrázků znázorňují to, co lze slovy vyjádřit jen stěží. Nehledejte v nich však odpovědi. Ty naleznete teprve potom, co si model sami vyzkoušíte. A ještě malý návod. Pokud rádi užíváte metodu „pokus–omyl“, začněte nejlépe částí „Jak se zlepšit“, případně „Jak zlepšit druhé“. Jste-li onen typ, který si nejprve prostuduje určitou teorii a pak podle ní jedná, doporučujeme začít kapitolou „Jak se lépe pochopit“ nebo „Jak lépe pochopit druhé“.

MODEL GUMOVÉHO PÁSU

JAK BYSTE MĚLI POSTUPOVAT, POKUD JE PŘED VÁMI DILEMA

Znáte takovou situaci? Někdo z vašich přátel/spolupracovníků/zákazníků se chystá učinit rozhodnutí, které by mohlo natrvalo změnit jeho budoucnost: změnit zaměstnání, odstěhovat se do jiného města, jít předčasně do důchodu. Argumenty pro a proti se zdají v rovnováze. Jak byste mu mohli s tímto dilematem pomoct? 

Nakreslete model gumového pásu a požádejte danou osobu, aby si položila otázku: Co mě drží? Co mě táhne?
Na první pohled tato metoda vypadá jako pouhá varianta jednoduché úvahy „Co mluví pro, co mluví proti?“. Rozdíl spočívá v tom, že otázky „Co mě drží?“ a „Co mě táhne?“ jsou formulované pozitivně, a odpovídají tedy situaci, v níž mohou být obě varianty přitažlivé.

Každé rozhodnutí znamená klid v duši, i to nesprávné. Rita Mae Brownová

MODEL UFFEHO ELBÆKA

JAK MŮŽETE POZNAT SEBE SAMÉ

Jestliže chcete získat hrubou představu o sobě samých nebo o ostatních, první dojem vám může poskytnout barometr nálad podle Uffeho Elbæka. Ten poukazuje na sklony a tendence v chování. Mějte však na paměti, že se na sebe vždycky můžeme dívat ze čtyř různých úhlů:
1. jak vidím sám sebe,
2. jak bych sám sebe rád viděl,
3. jak mě vidí ostatní,
4. jak by mě rádi viděli ostatní.

Postupujte následovně:
a) Teď hned se rozhodněte podle stupnice od 1 do 10: Součet na jedné ose se musí vždy rovnat 10 (nemůžete být z 10 bodů lokální a z 10 bodů globální).
1. Do jaké míry jste týmový hráč a do jaké míry individualista?
2. Do jaké míry se cítíte zavázáni obsahu a do jaké míry formě?
3. Věnujete více pozornosti tělu, či duchu?
4. Cítíte se být spíše globální než lokální?
Spojte body tužkou.

b) Nyní si vezměte tužku jiné barvy a zaznamenejte, jak byste se rádi viděli.

c) Vyplňte model sami za sebe. Pak požádejte svého partnera nebo dobrého přítele, aby vyplnil pavouka za vás. Porovnejte výsledky.

Co vám brání v tom, abyste byli takoví, jací byste být chtěli?

MALÁ ŠKOLA KRESLENÍ

PROČ BYSTE MĚLI BĚHEM MLUVENÍ KRESLIT Kniha rozhodnutí, test

1. Kreslete během mluvení: Pokud budete kreslit v reálném čase, pochopí pozorovatel i nepřesné nebo osobité prvky a bude k nim shovívavý.
2. Obrázky řeknou víc než tisíc slov: ledovec (abyste upozornili na rostoucí problém), chrám (když zrovna chcete ilustrovat nosné pilíře), most (pro znázornění vazeb).
3. Vytvořte souvislosti: Když nakreslíte jednoduché modely, můžete tím své myšlenky uspořádat do srozumitelných struktur a uvést do souvislostí. Na následujících stránkách naleznete přehled modelů, které lze nakreslit od ruky.
4. Známé, ale jiné: Dopravním značkám rozumí každý. Stejně tak každý zná tlačítko se symbolem přehrát či pauza na dálkovém ovladači. Ale lepší bude, když ostatní překvapíte nakreslením piktogramů z klasických znaků jako „dolar“ nebo „čas“.
5. Nákresy jsou podstatné: Když kreslíte a mluvíte zároveň, odvedete pozornost od své osoby k tématu. Už nestojíte před komisí, hovoříte s jejími členy o jakési třetí věci.
6. V chybách je síla: Nikdy neopravujte čáry, které se vám nepovedlo nakreslit úplně rovně. Způsobili byste zmatek. Totéž platí pro nevydařené kruhy, jež vypadají spíše jako vejce. Při vizualizaci jde o abstrakci, nikoli o estetiku.
7. Hrajte hru na hádání obrázků: Cvičení dělá mistra.

Knihu rozhodnutí koupíte v našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru