Pedagogické semináře

Funkční gramotnost dětí v MŠ

22.04.2024, 9-16 hodin 1400 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Monika Písková

Je funkční gramotnost v předškolním vzdělávání novým pojmem? Jak souvisí se současnými kurikulárními dokumenty a je v mateřských školách běžnou praxí?

Seminář se zabývá teoretickými základy funkční gramotnosti, systematizací pregramotností, jejich prolínáním a cílí především na problematiku pregramotností, které ještě nejsou v předškolním vzdělávání zcela zakotveny. Dále nabídne praktické postupy a metody při tvorbě vzdělávací nabídky a propojení aktivit mířících na utváření různých gramotností u dětí předškolního věku. V poslední části se v rámci diskuze a předávání zkušeností zaměří na utváření pregramotností a účinný rozvoj potenciálu dětí v souvislosti s naplňováním cílů RVP PV v praxi.

č.j. akreditace: MSMT - 40227/2020-2-1007


Mgr. Monika Písková

Je ředitelkou mateřské školy, která se ve svém ŠVP kromě jiných oblastí zaměřuje právě na rozvoj funkční gramotnosti dětí. Je členkou Mensy České republiky, je zapojena do projektu společnosti H-MAT (Hejného metoda) „Kolegiální podpora - společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů“. Byla školitelkou celostátního projektu ve spolupráci s MŠMT „Planeta internetu“.