Pedagogické semináře

Muzikopohádky a hudební hříčky s dětmi

09.02.2022, 9-16 hodin 1200 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Šárka Komárková

Na tomto semináři se naučíte výběru vhodné pohádky a její úpravě do hudební podoby s vlastní výrobou hudebních nástrojů. Dále proberete metodické postupy nácviku pohádky, rozdělení do hlasů, rytmického provedení a hudebního doprovodu s variantami na písně. V neposlední řadě se seznámíte s možnostmi posilování hudební paměti dětí. Cílem semináře je osvojení prožitkové metody výuky a dále schopnosti vymýšlet a realizovat vlastní úpravy a doprovody písní, říkanek a hudby.

Pomůcky:  kniha lektorky Muzikopohádky, která bude k zakoupení s 20% slevou v den konání semináře v knihkupectví Portálu, Klapkova ul.


Šárka Komárková

V současnosti učí na základní škole obor matematika - hudební výchova pro 2. stupeň. Absolvovala kurzy muzikoterapie, duševní zdravovědy pro učitele a základy krizové intervence. V Portále jí vyšla kniha Muzikopohádky (2021).