Pedagogické semináře

Základy hlasové výchovy a prevence hlasových poruch pro pedagogy

NOVINKA
29.09.2022, 9-16 hodin 1250 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Bc. Klára Anna Jačková, DiS.

Cílem semináře je seznámit účastníky se základy práce s hlasem, hlasovou edukací, reedukací a rehabilitací hlasu. V teoretickém úvodu bude popsána anatomie a fyziologie hlasotvorného aparátu, vznik a vývoj hlasu a nejčastější hlasové poruchy. Pedagogický pracovník je považován za tzv. hlasového profesionála, toto povolání je hlasově velmi náročné. V praktické části si účastník formou praktických cvičení osvojí základní techniky práce s hlasem jako prevenci hlasových poruch.

akreditace MSMT - v jednání


Mgr. Bc. Klára Anna Jačková, DiS.

Vystudovala Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem, obor hudební výchova-zpěv sólo a dále Fakultu zdravotnických studií UJEP, obor fyzioterapie. V současné době pracuje jako hlasová terapeutka pro Hlasové a sluchové centrum Praha.