Pedagogické semináře

Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku

06.03.2024, 9-16 hodin 1400 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Lucie Macková
Obsazeno

Účastníci se naučí porozumět řečovému vývoji v předškolním věku, pochopit souvislost s pohybovým aparátem, seznámit se s odchylkami od normy. Dále budou schopni rozpoznávat, kdy je daná odchylka ještě fyziologická a kdy už se jedná o patologii, orientovat se v logopedických diagnózách a v projevech narušené komunikační schopnosti. Také se naučí zorganizovat skupinová cvičení za použití logopedických her a cvičení pro děti. Tyto nabyté znalosti budou moci účastníci kurzu aplikovat přímo v praxi v podobě logopedické prevence.

akreditace MSMT č.j. 6257/2022-1-350

z ohlasů účastnic:
... Výborně připravené, zábavné a podnětné, velmi přínosné pro praxi...
... Skvělá prezentace i komentáře. Spousta praktických ukázek, doporučení, podnětů...
... Děkuji. Dalo mi to opravdu moc zajímavého a ráda použiji ve školce...


Mgr. Lucie Macková

Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze, resp. Masarykovy univerzity v Brně. V současné době pracuje jako školní logopedka v mateřské a základní škole v Praze a dále jako logopedka na Klinice neurologie FNKV Praha.