Pedagogické semináře

Cestujeme kolem světa - Afrika

13.11.2024, 9-14 hodin 1100 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 PaedDr. Lenka Pospíšilová

Hudebně-pohybová dílna, ve které si zazpíváte, zahrajete na hudební a rytmické nástroje a vyzkoušíte si hry, jimiž si děti krátí volný čas v jiných zemích. Tentokrát navštívíme světadíl Afriku. Témata jsou obohacena autentickými písněmi v jazycích příslušné země, které dokreslí atmosféru různorodého prostředí a tím pomohou dětem utvořit si základní povědomí o ostatních národech na naší Zemi.
Seminář je určen pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, vychovatelkám ŠD, pedagogům škol s rozšířenou hudební výchovou a pedagogům přípravných oddělení ZUŠ.

z ohlasů účastnic:
...Nádherný rytmus...
...Výborný a přínosný seminář, který dá dětem strašně moc...
...Seminář plný nápadů, aktivit  a her. Jsem ráda, že nás můžou učit takoví profesionálové...


PaedDr. Lenka Pospíšilová

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze obor hudební výchova – český jazyk. Byla korepetitorkou pohybové výchovy na Státní konzervatoři v Praze, účastnila se letního semináře na Orffovském institutu v Salzburku. Je předsedkyní České Orffovy společnosti, učí na ZŠ v Praze, kde zavedla třídy s rozšířenou HV, založila dětský orchestr, který absolvoval mnoho hudebních akcí v Evropě. Od roku 1991 lektoruje vzdělávací semináře pro pedagogy nejen po celé České republice, v Evropě ale také např. v Austrálii, Tasmánii a Americe. Je stálou lektorkou na mezinárodních seminářích pořádaných rakouskou nadací Carla Orffa. Při výuce využívá prvky elementární hudební výchovy s prvky výchovné dramatiky a pohybové výchovy.