Pedagogické semináře

Výtvarné inspirace na celý rok - jarní a letní výtvarné inspirace

22.03.2024, 9-14 hodin 1100 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Petra Vondrová, Ph.D.

Účastníci si vyzkouší různorodé techniky (koláž, dekoláž, frotáž, prostorová práce, enkaustika apod.), čeká na ně práce s různými výtvarnými nástroji (drátěnka, houbička, kartáč, větvička apod.), tvorba na atypické podklady (stará bota, krabička, plastové víčko apod.). V jarních a letních výtvarných inspiracích tvorba mj. jarní trávy se zvířátky i květinami, motýlka, sluníčka, velikonočního košíčku, hnízda s vajíčky aj. 

Dále se seznámí s možnostmi výtvarných akcí v přírodě (les, zahrada, park), inspirací k tvorbě uměním land-artu a  body-artu, konkrétními ukázkami z praxe v návaznosti na roční období a s možnostmi tvorby s nasbíranými přírodninami. Při tvorbě použijí rozmanité přírodniny (větvičky, šišky, mech apod.). Ukázky možností instalací vytvořených děl.

Upozornění: Seminář je  náročnější na množství pomůcek, jejichž seznam obdrží přihlášení účastníci v dostatečném časovém předstihu. Dále je svým zaměřením určen primárně účastníkům, kteří již mají velmi dobré základy a chtějí vyzkoušet něco nového a neotřelého.

akreditace MSMT č.j. 14515/2022-1-575

z ohlasů účastnic:
... Seminář je velmi pěkně veden, je plný inspirací a pěkně připravený...
...Výborné nápady. Děkuji za načerpání další inspirace pro mou práci...
....Velmi přínosný do mé praxe...


Mgr. Petra Vondrová, Ph.D.

Je absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor český jazyk - výtvarná výchova. V současnosti vyučuje na SŠ a VOŠ v Praze a dále lektoruje odborně zaměřené semináře na výtvarnou výchovu pro pedagogická centra nebo Národní institut dalšího vzdělávání. V nakladatelství Portál jí vyšly knihy Výtvarné techniky pro děti (2001), Výtvarné náměty pro čtvero ročních období (2005) a nejnovější Třída plná barev (2021).