Pedagogické semináře

Písničky z herbáře a na prázdniny

NOVINKA
04.04.2024, 9-13.30 hodin 1100 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 PaedDr. Lenka Pospíšilová

Propojení hudební a environmentální výchovy. Seminář přináší písničky ze zahrad, luk i lesů, které v sobě skrývají nejen proměnu ročních dob, ale především radost z přírody vyjádřenou zpěvem, pohybem i hrou a spojuje pohybovou, hudební a dramatickou výchovu. Seminář představí různé možnosti hry s hudbou a zvuky, které mohou být dostupné všem dětem bez rozdílu stupně hudebního nadání. Slovo, jako nositel elementárních rytmů, které pak můžeme využít při hře na tělo a jednoduché orffovské nástroje. Hudebně pohybové hry s prvky dramatiky se snaží dětem zprostředkovat především radost ze společného muzicírování a souznění, a zaměřit jejich pozornost na citlivé naslouchání světa zvuků kolem nás.

Pomůcky: volné oblečení a vhodná obuv do sálu


PaedDr. Lenka Pospíšilová

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze obor hudební výchova – český jazyk. Byla korepetitorkou pohybové výchovy na Státní konzervatoři v Praze, účastnila se letního semináře na Orffovském institutu v Salzburku. Je předsedkyní České Orffovy společnosti, učí na ZŠ v Praze, kde zavedla třídy s rozšířenou HV, založila dětský orchestr, který absolvoval mnoho hudebních akcí v Evropě. Od roku 1991 lektoruje vzdělávací semináře pro pedagogy nejen po celé České republice, v Evropě ale také např. v Austrálii, Tasmánii a Americe. Je stálou lektorkou na mezinárodních seminářích pořádaných rakouskou nadací Carla Orffa. Při výuce využívá prvky elementární hudební výchovy s prvky výchovné dramatiky a pohybové výchovy.