Pedagogické semináře

Jógové sestavy pro děti v MŠ a ZŠ (13-16 hod.)

12.02.2019, 13-16 hodin 700 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8

Seminář je pouze pro absolventy předchozích dílů Jóga s dětmi I a II.
Naučíte se několik jógových sestav, které jsou cíleně vytvořené kombinací cvičení, přizpůsobené různým věkovým kategoriím dětí předškolního věku a jsou zaměřené na danou problémovou oblast dítěte (hyperaktivita, špatné držení těla, agresivita, obezita, nesoustředěnost,…). Jógové hry vám pomohou se začleněním dětí do kolektivu, podpořit spolupráci dětí a zmírnit případnou agresivitu. Lektorka zodpoví vaše dotazy a objasní konkrétní situace či problémy, s nimiž se setkáváte při cvičení jógy s dětmi v MŠ.
Pomůcky: pohodlný oděv na cvičení, KARIMATKA