Pedagogické semináře

Jógové sestavy pro děti v MŠ a ZŠ (13-16 hod.)

20.03.2024, 13-16 hodin 1050 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Ing. Věra Síta Rojová

Seminář je určen pouze pro absolventy předchozích dílů Jóga s dětmi I. a II, nebo alespoň Jóga s dětmi I. Navazuje na předchozí znalosti a dovednosti.
Naučíte se několik jógových sestav, které jsou cíleně vytvořené kombinací cvičení, přizpůsobené různým věkovým kategoriím dětí předškolního věku a jsou zaměřené na danou problémovou oblast dítěte (hyperaktivita, špatné držení těla, agresivita, obezita, nesoustředěnost,…). Jógové hry vám pomohou se začleněním dětí do kolektivu, podpořit spolupráci dětí a zmírnit případnou agresivitu. Lektorka zodpoví vaše dotazy a objasní konkrétní situace či problémy, s nimiž se setkáváte při cvičení jógy s dětmi v MŠ.
Pomůcky: pohodlný oděv na cvičení, karimatka

akreditace č.j.: MSMT - 632/2022-3-123

z ohlasů účastnic:
...Sestavy byly velmi hezky předvedeny a popsány. Ve školce určitě využiji při tělovýchovné části...
...Na semináři panovala pohoda a dobrá nálada...


Ing. Věra Síta Rojová

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Je držitelkou mezinárodního certifikátu pro cvičitele jógy a cvičitelkou II. třídy podle systému Jóga v denním životě, vyučuje pod vedením Mistra Višvagurudžího Paramhanse Svámího Mahéšvaránandy od roku 1992. Vede kurzy pro děti všech věkových skupin i pro dospělé v Jóga centru v Prachaticích, pořádá letní tábory s jógou. V Portále vyšla její kniha Jóga, hry a pohádky.