Pedagogické semináře

Čtenářská pregramotnost

16.04.2024, 9-16 hodin 1400 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.

Na tomto semináři si objasníte potřeby rozvoje předčtenářské gramotnosti a psychické schopnosti dítěte důležité pro gramotnostní dovednosti. Seznámíte se s rozmanitými prostředky a podmínkami rozvoje předčtenářské gramotnosti a celostním přístupem k rozvoji jazyka ve všech formách komunikace. Vyzkoušíte si některé postupy vedoucí k rozvoji předčtenářských schopností a dovedností, jak pracovat s příběhem a jeho pochopením, jak a kdy spolupracovat s rodiči v této oblasti. Seminář vám odpoví na otázky: Učit děti číst už v předškolním věku? Proč podněcovat smysluplné a funkční slovní a grafomotorické projevy dětí? Jak rozvíjet projevy gramotnosti v raném období? Na co se zaměřit? 

akreditace č.j.: MSMT - 632/2022-3-123

z ohlasů účastnic semináře:
...Výborná lektorka, plná života, moderní metody, praktické ukázky...
...Toto byl můj první seminář a jsem opravdu nadšená. Způsob výuky i vystupování paní lektorky je příjemné...
...Seminář plný inspirace, velmi obohacující, přínosné. Nabídka mnoha aktivit a doplňujících činností...


PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.

Vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ a pedagogiku na FF UK v Praze. Působila na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně na Ústavu školní pedagogiky, kde přednášela mj. předměty spojené s rozvojem literární a jazykové gramotnosti.  Je autorkou publikací zaměřených na metodiku elementárního psaní a čtení. Projekty k rozvoji grafomotoriky a pregramotnosti dětí prezentuje na vzdělávacích seminářích pro pedagogy.
V Portále vyšla její kniha Rozvoj grafomotoriky v projektech.