Pedagogické semináře

Předčtenářská gramotnost

09.04.2019, 9-15 hodin 1 000 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.

Na tomto semináři si objasníte potřeby rozvoje předčtenářské gramotnosti a psychické schopnosti dítěte důležité pro gramotnostní dovednosti. Seznámíte se s rozmanitými prostředky a podmínkami rozvoje předčtenářské gramotnosti a celostním přístupem k rozvoji jazyka ve všech formách komunikace. Vyzkoušíte si některé postupy vedoucí k rozvoji předčtenářských schopností a dovedností, jak pracovat s příběhem a jeho pochopením, jak a kdy spolupracovat s rodiči v této oblasti. Seminář vám odpoví na otázky: Učit děti číst už v předškolním věku? Proč podněcovat smysluplné a funkční slovní a grafomotorické projevy dětí? Jak rozvíjet projevy gramotnosti v raném období? Na co se zaměřit?


PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.

Vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ a pedagogiku na FF UK v Praze. Působí na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně na Ústavu školní pedagogiky, kde přednáší mj. předměty spojené s rozvojem literární a jazykové gramotnosti.  Je autorkou publikací zaměřených na metodiku elementárního psaní a čtení. Projekty k rozvoji grafomotoriky a pregramotnosti dětí prezentuje na vzdělávacích seminářích pro pedagogy.
V Portále vyšla její kniha Rozvoj grafomotoriky v projektech.