Pedagogické semináře

Barevné království - hudební pohádka

18.02.2020, 8.30-13.45 hodin 850 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 PaedDr. Lenka Pospíšilová

Hudebně – dramatická dílna, ve které se seznámíme s netradičními hudebními nástroji jako je cajon nebo kalimba a vydáme se do světa hledat vhodnou princeznu pro prince z Barevného království. Využijeme nejen orffovské nástroje a „hru na tělo“, ale i různé hudební elementy jako je forte, piano, pomalu nebo rychle a vzpomeneme na písničky s různými barvami.
Společně pak vytvoříme hudební pohádkový příběh, který nás zavede do světa hudby plného písniček, muzikantských rozmarů, ve kterém však nechybí král, princezny ani hradní stráže.


PaedDr. Lenka Pospíšilová

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze obor hudební výchova – český jazyk. Byla korepetitorkou pohybové výchovy na Státní konzervatoři v Praze, účastnila se letního semináře na Orffovském institutu v Salzburku. Je předsedkyní České Orffovy společnosti, učí na ZŠ v Praze, kde zavedla třídy s rozšířenou HV, založila dětský orchestr, který absolvoval mnoho hudebních akcí v Evropě. Od roku 1991 lektoruje vzdělávací semináře pro pedagogy nejen po celé České republice, v Evropě ale také např. v Austrálii, Tasmánii a Americe. Je stálou lektorkou na mezinárodních seminářích pořádaných rakouskou nadací Carla Orffa. Při výuce využívá prvky elementární hudební výchovy s prvky výchovné dramatiky a pohybové výchovy.