Pedagogické semináře

Barevné království - hudební pohádka

přesunuto z 4.11.2020 a 12.5.2021
13.10.2021, 8.30-13.45 hodin 850 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 PaedDr. Lenka Pospíšilová

Hudebně – dramatická dílna, ve které se seznámíme s netradičními hudebními nástroji jako je cajon nebo kalimba a vydáme se do světa hledat vhodnou princeznu pro prince z Barevného království. Využijeme nejen orffovské nástroje a „hru na tělo“, ale i různé hudební elementy jako je forte, piano, pomalu nebo rychle a vzpomeneme na písničky s různými barvami.
Společně pak vytvoříme hudební pohádkový příběh, který nás zavede do světa hudby plného písniček, muzikantských rozmarů, ve kterém však nechybí král, princezny ani hradní stráže. 

akreditace č.j.: MSMT - 34810/2017-1-734


PaedDr. Lenka Pospíšilová

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze obor hudební výchova – český jazyk. Byla korepetitorkou pohybové výchovy na Státní konzervatoři v Praze, účastnila se letního semináře na Orffovském institutu v Salzburku. Je předsedkyní České Orffovy společnosti, učí na ZŠ v Praze, kde zavedla třídy s rozšířenou HV, založila dětský orchestr, který absolvoval mnoho hudebních akcí v Evropě. Od roku 1991 lektoruje vzdělávací semináře pro pedagogy nejen po celé České republice, v Evropě ale také např. v Austrálii, Tasmánii a Americe. Je stálou lektorkou na mezinárodních seminářích pořádaných rakouskou nadací Carla Orffa. Při výuce využívá prvky elementární hudební výchovy s prvky výchovné dramatiky a pohybové výchovy.