Pedagogické semináře

Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ

21.10.2024, 9-15.30 hodin 1400 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Hana Splavcová, Ph.D.

V úvodu tohoto semináře se seznámíte s problematikou a současnou legislativou vzdělávání dětí raného věku a jeho ukotvení v RVPPV. Následně si ujasníte materiální a psychosociální podmínky vzdělávání dětí od dvou let a samozřejmě jaké specifické požadavky v této oblasti jsou kladeny na personální a pedagogické zajištění, včetně životosprávy dětí. Další blok semináře bude zaměřen na přínosy a rizika vzdělávání dětí od dvou let v MŠ, volbu vhodných organizačních forem práce a hlavně spolupráce s rodinou. V závěrečné části si budeme moci vyzkoušet některou z aktivit pro dvouleté děti, případně modelovou situaci, která by mohla rozšířit vaše komunikační dovednosti ve spolupráci s rodiči.

akreditace č.j.: MSMT - 28694/2022-2-972

z ohlasů účastnic:
...Jeden z nejlepších seminářů. Hodně informací podložených vlastními zkušenostmi...
...Seminář splnil moje očekávání. Dozvěděla jsem se mnoho nových informací...
...Seminář se mi moc líbil. Plno věcí mě překvapilo, vůbec jsem je nevěděla. Budu se snažit nějaké činnosti a změny aplikovat u nás ve školce...


Mgr. Hana Splavcová, Ph.D.

Vystudovala PedF UK, obor Pedagogika předškolního věku, specializace Rané dětství, působí jako odborný garant předškolního vzdělávání v Národním ústavu pro vzdělávání, lektoruje odborné semináře pro školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, věnuje se lektorské i publikační činnosti. Je spoluautorkou knihy Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ (Portál 2016).