Pedagogické semináře

Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ

05.03.2019, 9-15.30 hodin 1 000 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Hana Splavcová

V úvodu tohoto semináře se seznámíte s problematikou a současnou legislativou vzdělávání dětí raného věku a jeho ukotvení v RVPPV. Následně si ujasníte materiální a psychosociální podmínky vzdělávání dětí od dvou let a samozřejmě jaké specifické požadavky v této oblasti jsou kladeny na personální a pedagogické zajištění, včetně životosprávy dětí. Další blok semináře bude zaměřen na přínosy a rizika vzdělávání dětí od dvou let v MŠ, volbu vhodných organizačních forem práce a hlavně spolupráce s rodinou. V závěrečné části si budeme moci vyzkoušet některou z aktivit pro dvouleté děti, případně modelovou situaci, která by mohla rozšířit vaše komunikační dovednosti ve spolupráci s rodiči.


Mgr. Hana Splavcová

Vystudovala PedF UK, obor Pedagogika předškolního věku, specializace Rané dětství, působí jako odborný garant předškolního vzdělávání v Národním ústavu pro vzdělávání, lektoruje odborné semináře pro školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, věnuje se lektorské i publikační činnosti. Je spoluautorkou knihy Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ (Portál 2016).