Pedagogické semináře

Dyspraxie u dětí v MŠ a ZŠ

Přesunuto z 21.4.2021
22.11.2021, 9-14 hodin 850 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

Na semináři se seznámíte s dyspraxií obecně a s možnostmi její reedukace, dozvíte se o příčinách dyspraxie a vzájemné souvislosti mezi všemi poruchami učení. Naučíte se poznat typické projevy dyspraxie v předškolním a mladším školním věku, kdy a jak následně doporučit diagnostiku dyspraxie na odborném pracovišti. Na několika kazuistikách se seznámíte s běžnými postupy v praxi učitele a s výsledky roční reedukace dyspraxie u dětí v MŠ. Oporou v orientaci v této problematice vám může být také kniha Olgy Zelinkové Dyspraxie.

akreditace č.j.: MSMT - 622/2019-1-130


doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

je speciální pedagog, dlouhodobě se zabývá diagnostikou a terapií specifických poruch učení, poruch chování, pedagogickou diagnostikou apod., působí na Husitské teologické fakultě na katedře psychosociálních studií, je lektorkou mnoha odborných seminářů. Stala se předsedkyní České společnosti dyslexie a je členkou Společnosti pro podporu a rozvíjení čtenářství. Ve svém nakladatelství DYS vydává pouze vlastní pracovní materiály pro jedince se specifickými poruchami učení. Její bohatou publikační činnosti doplňují také knihy z Portálu, např.: Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program (2001), Poruchy učení(2015 - přepracované a rozšířené vydání), Dyslexie v předškolním věku? (2008), Mám dyslexii(2013), Dyspraxie (2017) a pracovní listy pro prevenci dyskalkulie Učíme se počítat (2018).