Pedagogické semináře

Zakousněte se do knihy

01.04.2019, 9-14 hodin 800 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Klára Smolíková

Seminář představí strategie, kterými děti mladšího školního věku seznámíme s knihami, naučíme je aktivně knihy vyhledávat, prozkoumávat, hovořit o nich, hrát si s nimi a číst. Pozornost bude věnována současnému knižnímu trhu, jak se v záplavě knižních titulů orientovat. Důležitou strategií pro budování vědomého čtenářství je dokázat do příběhu aktivně vstoupit, sdílet ho s ostatními, rozvíjet ho dalšími přístupnými způsoby dle věku dětí.
Teoretická část
- souvislost čtenářství s gramotností informační, mediální a vizuální
- čtenářství a děti z tzv. nečtenářských rodin
- odlišnost čtenářských referencí u chlapců
Praktická část
- jak připravit pracovní listy a další aktivity ke konkrétním knihám
- jak knihy pro děti vybírat
- jak vyprávět příběh knih samotných a jak do něj děti vtáhnout
- jak zážitky z četby zpracovávat a jak si je vzájemně sdělovat
- jak si vzájemně se čtenářstvím pomáhat (knihovny, školy, rodiny)
Budeme pracovat s publikací Zakousněte se do knihy.

Seminář je určen pro pedagogy 1. stupně ZŠ, vychovatele ŠD, pedagogy zájmových kroužků a klubů, pro pedagogy volného času (DDM) a knihovníky.lector.name
Mgr. Klára Smolíková

je spisovatelka a lektorka vzdělávacích seminářů pro děti, studenty a pedagogy. Řadu let spolupracovala s dětskými časopisy (Čtyřlístek, Sluníčko, Mateřídouška, Pastelka), píše knížky pro děti (Vynálezce Alva, detektivky Zločin mezi dinosaury Poprask v divadle kouzel ...), a scénáře ke komiksům (Na hradě Bradě, Husité...), počítačovým hrám i večerníčkům. Publikuje také metodické materiály pro ZŠ a externě spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK v Praze. V Portále vyšel její komiks Viktorka a vesmírná dobrodružství, kniha Hračky a masky z papíru, Ve škole straší, Chyťte bycha a Šimonovy pracovní listy 11 a 12 a pracovní sešit k podpoře čtenářství Zakousněte se do knihy. Její poslední publikací z Portálu je detektivka pro starší školáky Případ ztraceného koně.