Pedagogické semináře

Kreativní tvoření - čarodějnice, Den matek

20.04.2023, 9-13 hodin 950 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Ivana Smutná

Nechte se inspirovat vyzkoušenými nápady a metodami tvořivé práce s dětmi pro aktivity s tématikou Filipojakubské noci a svátku maminek. Na semináři se seznámíte s některými výtvarnými technikami a pracovními postupy, které lze využít při práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Seznamte se se zvláštnostmi pracovních materiálů a pomůcek a využijte jich ve své praxi. Uvidíte hotové výrobky, fotodokumentaci dětských prací a sami si některé techniky vyzkoušíte přímo na semináři.
Pomůcky budou upřesněny před seminářem.

akreditace MSMT č.j. 20824/2020-4-599


Mgr. Ivana Smutná

V současné době je učitelkou na 1. stupni ZŠ, je také zakladatelkou o. s. Centrum tvořivosti Brno, kde od roku 2005 vede výtvarné kroužky pro děti, kurzy a akreditované semináře pro dospělé, pořádá víkendová tvořivá setkání pro děti a dospělé. V Portále vyšla její kniha Nápady pro tvořivé děti.