Pedagogické semináře

Třída zpívá Í-Á, Í-Á - pěvecké činnosti v rozvoji fonematického sluchu předškolních dětí

17.05.2024, 9 - 14 hodin 1100 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.

Obsah semináře kopíruje strukturu publikace Třída zpívá Í-Á, Í-Á. Seznámíte se s principy a výhodami úzkého propojení pěveckých činností a her z oblasti (před)čtenářské gramotnosti. Pod vedením lektorky si vyzkoušíte pěvecké hry přímo podporující sluchovou pozornost a fonologické schopnosti předškolních dětí, prožijete tyto aktivity v roli dětí i v roli organizátorů/pedagogů. Získáte náměty, jak modifikovat podobu činností podle věku a úrovně fonologických a hudebních schopností konkrétních dětí, případně dětí s odlišným mateřským jazykem. Seznámíte se s možnostmi využití obrazové přílohy publikace.
Seminář volně navazuje na Hudební činnosti v rozvoji slovní zásoby předškoláků, jehož absolvování není podmínkou pro účast na novém semináři.

Pomůcky: pracovní sešit Třída zpívá Í-Á, Í-Á, který bude možné zakoupit v den konání semináře v knihkupectví Klapkova s 20% slevou. 

akreditace č.j.: MSMT - 21387/2021-5-745

z ohlasů účastnic:
... Bezkonkurenční seminář - využívám při své práci- posouvá děti dále...
... Seminář mne hodně naučil a obohatil mojí práci o nové hry. Úžasné je, že si vše rovnou vyzkoušíme...
... Velmi obohacující interaktivní seminář, profesionální přístup a sdílení vlastních profesních zkušeností...Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.

Vystudovala speciální pedagogiku, hudební teorii a pedagogiku na PedF UK v Praze, kde se zaměřila na téma Hudba jako výrazný prostředek kultivace řeči předškolních dětí a Hudební činnosti v logopedické prevenci. Pracuje mj. jako učitelka a speciální pedagožka v Církevní MŠ Laura, v současné době přednáší na Katedře hudební výchovy PedF UK předměty spojené s hudební a hlasovou výchovou, vede reflexivní praxe z HV se studenty oboru učitelství v MŠ. Věnuje se lektorské i publikační činnosti, je autorkou knihy Hudební a řečové projevy předškolních dětí a jejich vzájemné ovlivňování (PedF UK, Praha 2015), V Portále vyšla na jaře 2018 publikace Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko k semináři Hudební činnosti v rozvoji slovní zásoby předškoláků. Na jaře 2019 na ni autorka volně navázala pracovním sešitem Třída zpívá í-á, í-á - hudební hry v rozvoji fonematického uvědomování.