Pedagogické semináře

Metody práce s dětmi s postižením v MŠ

NOVINKA
14.05.2019, 9 - 15.30 hodin 1000 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Martina Mazánková

Na semináři se seznámíte s nejčastějšími diagnózami, doporučeními a metodami pro práci s dětmi s konkrétním typem diagnózy a pro práci s kolektivem, ve kterém je integrované dítě s postižením. Popis jednotlivých metod a jejich významu bude doplněn praktickou ukázkou vhodných pomůcek a přípravou na konkrétní činnosti (strukturované učení, rozvoj grafomotoriky, alternativní a augmentativní komunikace – seznámení s jednotlivými komunikačními systémy).
Lektorka vám přiblíží problematiku rodiny dítěte s postižením a podrobně seznámí s procesem akceptace takového dítěte. Na základě nastínění některých pocitů rodičů dítěte s postižením uslyšíte o specifikaci a předcházení hlavním problémům v komunikaci s rodiči dětí s postižením a o vhodných postupech při budování efektivní komunikace a spolupráce s rodiči.Mgr. Martina Mazánková

je autorkou knihy Inkluze v mateřské škole (Portál 2018). Vystudovala Speciální pedagogiku pro učitele na MU v Brně, pracuje v poradně rané péče DOREA Brno jako poradce rané péče a speciální pedagog pro práci s rodinami dítěte s postižením (věk 0-7 let). Podílí se na podpoře psychomotorického vývoje dětí, na integraci dětí do mateřských škol běžného typu, v případě zájmu rodiny dítěte pravidelně navštěvuje mateřskou školu, informuje pedagogické pracovníky v metodách či alternativních komunikačních systémech, které mohou s dítětem při vzdělávání využívat.
Lektorovala kurzy pro asistenty pedagoga (Nadační fond Rytmus) a pro pedagogy téma Metody práce s dítětem integrovaným v mateřské škole.
V Portále vyšla její kniha Inkluze v mateřské škole (2018).