Pedagogické semináře

Literárně dramatické projekty aneb Hrej si, tu máš knihu!

NOVINKA
03.10.2019, 9-14 hod. 800 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 MgA. Jitka Míčková

Zveme vás do knihy, která se právě dopekla.
Jmenuje se „Cesta do pohádky“ a její podtitul je Literárně dramatické projekty do MŠ. Nabízí mnoho otázek, odpovědí, nápadů a postřehů, jakým způsobem si lze s předškolními dětmi hrát, číst a vyprávět, ale hlavně jak propojit literární předlohu a metody dramatické výchovy, jakou cestou se vydat s dětmi i dospělými k příběhům, pohádkám, poezii, ale hlavně k samotnému životu. Chce podpořit každého, kdo si rád hraje a čte.
Seminář je určen pedagogům předškolní výchovy a nabídne samozřejmě i praktické ukázky, sami si vyzkoušíte, jak vytvářet literárně dramatické projekty s konkrétním příběhem či knihou, jak podpořit děti k zájmu o knihu a ke čtenářství propojením textu a dramatické výchovy.


MgA. Jitka Míčková

Pracuje jako učitelka MŠ, vede dramatické kroužky pro předškolní děti a děti z 1. stupně ZŠ, lektoruje a tvoří vzdělávací dílny divadla Minor (od roku 2016) a workshopy nadace Post Bellum. Je zakladatelkou a členkou divadla Na háčku zaměřeného na představení pro předškolní děti, kde tvoří také dramaticko-vzdělávací dílny navazující na jednotlivé inscenace. Je autorkou knihy Cesta do pohádky (Portál 2019).