Pedagogické semináře

O přírodě v přírodě aneb inspirace lesní školkou

přesunuto z 18.11.2020 a 19.5.2021
22.10.2021, 9-14 hodin 850 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Hana Doležalová, Bc. Dana Firchová

Během semináře nahlédnete prostřednictvím fotografií do světa lesních školek a seznámíte se s osvědčenými postupy a metodami, které průvodci při práci s dětmi používají. "Podíváme se" do jednoduchého, improvizovaného, ale útulného zázemí. Ukážeme si, čím se baví děti ve školce, kde nejsou žádné hračky, řekneme si, proč je koncept lesních školek zero waste, jaké speciální pomůcky používáme a co je to připravené prostředí. Společně si "projdeme" přírodní zahradu i nedaleký les a uvidíme, že nám i dětem nabízí řadu zážitků, možností k pozorování a motivací k zábavným a smysluplným činnostem.
Dozvíte se, jak lze denně prožít (nikoli přežít) 80 % času venku za každého počasí. Proč je důležité podstupovat bezpečné riziko, a jak funguje individuální přístup. Prozradíme vám, jak v podmínkách lesní školky naplňujeme Rámcový vzdělávací program (a že štěstí přeje připraveným).
Zjistíte, jak se pozorováním přirozeného běhu roku v přírodě inspirovat ke společnému rozvíjení tradic a slavení svátků, na kterém se podílejí také rodiče, s nimiž si tak vytváříme a udržujeme nadstandardní vztahy.
Představíme vám kompostování a pěstování jako příklad praktické činnosti, při které mohou děti na vlastní kůži zažít uzavřený cyklus jídla, poradíme vám, jak do komunitního zahradničení a kompostování zapojit rodiče.

akreditace č.j.: MSMT - 40971/2020-2-135


Mgr. Hana Doležalová

Na začátku devadesátých let založila v Karlových Varech jedno z prvních mateřských center v Čechách. Z této zkušenosti „vytěžila“ knížku nazvanou Nápady pro maminky na mateřské dovolené, kterou vydalo nakladatelství Portál. Po několikaleté profesní odmlce se k práci s dětmi opět vrátila, pracovala jako pedagog ve státní MŠ, a následně působila jako průvodkyně v lesních mateřských školách. Tato zkušenost jí poskytla porovnání podmínek práce obou zmíněných institucí a nabídla inspiraci lesní školkou pro státní MŠ. V současné době pracuje v neziskové organizaci Ekodomov, která se patnáct let zabývá propagací kompostování, kvalitou půdy a přírodní pedagogikou. V minulosti spolupracovala s týdeníkem Respekt, publikovala v časopisech Rodiče, Maminka, Aperio, v současnosti pravidelně přispívá zejména do environmentálně zaměřených periodik – Mrkvička, Bedrník, 7G, Odpadové fórum, Pražská evvoluce, Ekolist.
Vystudovala FSV UK v Praze, pedagogické vzdělání si rozšířila během distančního studia Předškolní a mimoškolní pedagogiky, opakovaně se účastní Letní školy pro pedagogy lesních MŠ.


Bc. Dana Firchová

Vystudovala učitelství pro mateřské školy a dramatickou výchovu na Pedagogické fakultě v Praze. Tam poznala waldorfskou pedagogiku, ze které hodně čerpá ve své současné práci. Vystudovala také waldorfský seminář pro vychovatele dětí v prvním sedmiletí. Po studiu nastoupila do waldorfské mateřské školy na Praze 6. Po třech letech práce zde odjela do zahraničí na zkušenou a strávila rok ve Skotsku, kde působila jako chůva, servírka, dělnice v továrně a stážistka ve waldorfské MŠ a ZŠ v Aberdeenu. Po návratu domů působila rok v začínající lesní třídě při MŠ Na Cibulce, nyní pracuje jako průvodkyně v lesní školce Šárynka. Na praxi lesní školky je jí sympatické, že vychovává děti, které bývají zvídavé, radostné, s aktivním přístupem k životu, s rozvinutým prosociálním cítěním a s touhou po dalším vzdělání a hledání souvislostí.