Ochutnávka psychiatrie

Už od začátku září až do konce ledna probíhají semináře Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty UK.

Možná jste o těchto přednáškách ještě neslyšeli, určitě však stojí za pozornost už jen díky jménu přednosty tamější kliniky – profesora Jiřího Rabocha. Každý týden se posluchači dozvědí něco nového o rozličných oblastech psychiatrie – adiktologii, sexuologii, léčbě širokého spektra psychických onemocnění, ale třeba i o psychospirituální krizi. Každý zájemce o psychologii či psychiatrii si tedy vybere, a to vše zdarma a bez nutnosti registrace. Prostě když budete mít čas a chuť se trochu vzdělat, stačí přijít do knihovny Psychiatrické kliniky v Praze 2. Téměř každou středu od 14 hodin se můžete na hodinu a půl ponořit do témat, která sice obvykle nejsou příliš veselá, je však rozhodně dobré je znát. Jejich podrobný rozpis naleznete na webu psychiatrie.lf1.cuni.cz.

MOJMÍR SEDLÁČEK