Jak bojovat s pasivní agresí? Jednejte otevřeně

Téměř určitě jste na ni už narazili, ale možná vás nenapadlo, o jak detailně popsaný jev se vlastně jedná. Pasivní agrese spočívá v tom, že se dotyčný snaží vyhnout otevřenému konfliktu a nevyjadřuje své emoce upřímně, což v soukromých i pracovních vztazích může působit velké potíže.

Nová kniha terapeutky a koučky Radky Gottwaldové vysvětluje tento koncept a pomocí praktických ukázek naznačuje, jak se takové formě pokřivené komunikace bránit. Vedle rozboru samotného problematického jednání se dozvíte třeba i to, jak pasivní agrese vzniká. 

Partnerský vztah dvou lidí vnímám jako konflikt sám o sobě. Potřebujeme blízkost druhého a zároveň je nám vlastní si udržovat určitou autonomii a svobodu. Od vztahu s partnerem obvykle čekáme, že v něm budou uspokojeny naše potřeby. Především potřeba intimity, sounáležitosti, že vztah bude důvěrný, na partnera se budeme moci spolehnout, že v něm bude uspokojena naše sexuální touha. Každý jedinec však vnímá tyto potřeby v jiné míře či klade důraz na jiné aspekty. U některých lidí převládá strach, že budou druhými odmítnuti, že budou ovládáni, opuštěni nebo zraněni, a proto důvěrný vztah navázat nechtějí. Jiní kladou na partnerský vztah přehnané nároky. Chtějí být partnerovi blízko, mají obavu, že o něj přijdou, a tak jej dusí. Navíc je rozdíl mezi vztahy partnerskými, mileneckými a rodinnými, kdy máme ve vztahu děti. U lidí, kteří se teprve poznávají nebo nemají vážný vztah s vidinou rodiny, hraje obvykle důležitou roli určitá zvědavost, přitažlivost, touha a sex. Čím se však vztah stává bližším a intimnějším, tím více se vytrácí touha po partnerovi, novost, s kterou jsme jej prozkoumávali a povrchní zájem o něj. Z vášnivého vztahu se stává vztah klidný a důvěrný. A to je v pořádku. Některým partnerům však začne ona touha a nepředvídatelnost chybět a začnou se ve vztahu nudit. Chtějí znovu objevovat, prozkoumávat a zachovávat si hravost. V této fázi vztahu by mělo dojít k určitému odstoupení partnerů a poskytnutí jeden druhému volnost a svobodu. Čím víc se jeden bude vzdalovat, tím se bude druhý přibližovat. Někteří partneři však tomuto brání a tak vznikají nevyrovnané vztahy, kdy se jeden stává závislejším na druhém, chce jej vlastnit, chová se pasivně agresivně nebo druhého nerespektuje. Doktor Plzák napsal, že vztah je založen na třech S. Stesk, starost a soucit. Pokud si toto zachováme, máme možnost prožít šťastný a spokojený vztah na celý život. Pokud však náš vztah bude příliš blízký, možná vezmeme partnerovi možnost, aby se mu po nás stýskalo, takže si potom nebude tolik vážit naší přítomnosti. K pasivně agresivnímu jednání mohou také přispět přílišná blízkost a kontrola ve vztahu. Když svobodu partnera potlačíme silou, a on podlehne, může mít potřebu svůj vztek a frustraci ventilovat skrytou formou.

Gottwaldová, R. Jak na pasivní agresi: Nenechte se jí zmítata ovládat. Praha: Portál, 2017.

Radka Gottwaldová