Péče o děti mladší tří let věku

Odbor legislativní a právní MŠMT ČR se vyjadřuje k četným dotazům týkajících se možnosti a podmínek přijímání dětí do tří let věku k předškolnímu vzdělávání, resp. způsobů, jakými může právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy zajišťovat péči o děti mladší tří let věku.

Placená zóna