Online archiv

Vydání: 2/2015

Péče o děti mladší tří let věku

2/2015
Odbor legislativní a právní MŠMT ČR se vyjadřuje k četným dotazům týkajících se možnosti a podmínek přijímání dětí do tří let věku k předškolnímu vzdělávání, resp. způsobů, jakými může právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy zajišťovat péči o děti mladší tří let věku.

PRVNÍ POMOC VE ŠKOLCE

2/2015

ZIMA UŽ JE TADY!

2/2015

LOGOPEDIE V MŠ HASTRMÁNEK

2/2015

ŠKOLKOVÁ OLYMPIÁDA 2014

2/2015

Školka nejen pro děti s autismem

2/2015
V pražské Libni existuje již od července 2013 Zájmové integrační centrum ZAJÍC, které je otevřeno dětem s autismem a jejich zdravým vrstevníkům. Centrum sídlí v budově libeňské sokolovny a o jeho služby je velký zájem.

Jak žijí rodiče dětí s handicapem

2/2015
O tom, že handicap dítěte představuje náročnou situaci pro celou jeho rodinu, asi nikdo nepochybuje. Stres neprovází pouze sdělení diagnózy, které přichází po narození nebo v průběhu života dítěte, ale rodiče se s ním potýkají dlouhodobě.

Matěji, proč tě doma nechtějí?

2/2015
„Já jsem byl s tátou v obrovským bludišti,“ hlásí v pondělí ráno Pavlík. „My jsme byli v kině,“ honem se přidá Janička. „A co ty, Matěji?“ ptá se učitelka. „Hm, hrál jsem si před barákem,“ odpovídá klučík - jako obvykle.

Je mu pět a nekreslí. Nebude z něj dyslektik?

2/2015
Když má pěti letý Vítek nakreslit ve školce obrázek, vždycky se snaží nějak se z toho „vykroutit“. Nic, co souvisí s výtvarnými činnostmi, ho ani trochu „nebere“. A když ho nakonec učitelka „přemluví“, obrázek vypadá, jako by ho kreslilo o několik let mladší batole.

Začínáme učit v mateřské škole

2/2015
Když před lety mluvil profesor Matějček o dětech a mateřských školách, říkal, že kdyby mateřské školy neexistovaly, děti by si je samy vynalezly. Poukazoval tehdy na fakt, že děti je pro svůj optimální vývoj a pohodu potřebují.

Mentor může posílit naše profesní sebevědomí

2/2015
S novým kariérním řádem vstupuje do českých škol i zdánlivě nový pojem mentorink. O tom, jaké je jeho místo ve vzdělávání, proč je pro učitele důležitý a co jim může přinést, hovoří Mgr. Alexandra Dobrovolná.

NÁŠ ŠMOULOVÝ PLES

Libuše Mezerová, 2/2015