Je mu pět a nekreslí. Nebude z něj dyslektik?

Když má pěti letý Vítek nakreslit ve školce obrázek, vždycky se snaží nějak se z toho „vykroutit“. Nic, co souvisí s výtvarnými činnostmi, ho ani trochu „nebere“. A když ho nakonec učitelka „přemluví“, obrázek vypadá, jako by ho kreslilo o několik let mladší batole.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 nebo v online archivu.