Úspech detí z Mateřské školy Pouzdřany

Skvostem zahrady naší školy je krásně vzrostlý, téměř 120 let starý strom jasan. Během dubna se děti Mateřské školy Pouzdřany s chutí zapojily do výtvarné soutěže nazvané Ohrožená příroda naší Země na téma Památné stromy a aleje v našem okolí. Soutěž pořádalo Středisko volného času Břeclav. Strom dává dětem možnost pozorovat svou proměnlivost v každém ročním období. Díky své vzrostlé koruně je možné pod ním odpočívat, vyhledávat stín a prožít krásné chvilky při čtení pohádkových příběhů o přírodě. Děti vytvořily za pomoci pedagogů kopii našeho stromu různými technikami. Dne 6. 5. 2016 se některé děti v doprovodu rodičů zúčastnily předávání cen a vernisáže výrobků v Duhovce - Středisku volného času Břeclav. Děti třídy Berušek se umístily na 2. místě se svou prací Strom života v kategorii Prostorové práce. Obdržely krásný diplom za kolekti ní práci pro celou třídu. Nechyběly ani drobné dárečky. Všichni měli velkou radost, že se nám podařilo umístit na tak krásném místě mezi velkou konkurencí. Dětem, ale hlavně asistentce pedagoga Janě Štěpaníkové, patří velký dík za výborný nápad. Tato soutěž podpořila ekologické myšlení dětí a vztah dětí k přírodě.

Placená zóna

Bc. Růžena Harmáčková