Mnoho učitelů je přesvědčeno o tom, že distančně se dlouhodobě učit nedá, neboť tato výuka podle jejich názoru není natolik efektivní jako klasická prezenční. Bohužel se však budeme muset smířit s tím, že on-line výuka s námi bude i nadále. Proto bychom měli naplno využít potenciálu, který tato forma nabízí.

Distanční výuka s sebou přináší mnohé výhody i nevýhody. Největší výhodou je bezesporu rozvoj počítačových dovedností žáků a učitelů, k němuž došlo ve velmi rychlém tempu. 

Počátky byly těžké. Mnoho učitelů, když se dozvědělo, že mají během týdne uspořádat se žáky videokonferenci, kterou předtím nikdy nedělali, ale ani sami nezažili, prožívalo bezesporu šok. Čas, který museli učitelé zasvětit přípravě materiálů vhodných pro distanční výuku, byl také mnohem delší než při běžné výuce. Učitelé se prakticky všemu učili za pochodu. Výuka ve virtuálním prostředí byla pro mnoho pedagogů něco nového, a tedy složitého. Po nějaké době si však začali uvědomovat, kolik se oni sami i jejich žáci naučili nového. 


https://nakladatelstvi.portal.cz/casopisy/rodina-a-skola/91250/mentorink:-dulezity-pomocnik-ucitele


Největší nevýhodou distanční výuky je především to, že při ní dochází k neočekávaným situacím, na něž nemá učitel prakticky žádný vliv a nemůže je nijak vyřešit. Anebo je řešit může, ale učitelova pomoc žákovi na dálku je zdlouhavá a obtížně realizovatelná. Jeden žák má pomalý internet, a tudíž se mu celý přenos „seká“, druhý žák neumí zapnout mikrofon či kameru, třetí žák se neumí připojit k setkání, protože neví, jak pracovat s odkazem, který jsme mu poslali atp. 

Placená zóna

PaedDr. Lucie Zormanová

Rovné příležitosti, o.s., Ostrava