Ubili jsme je argumenty

Václav Kuboň (17) pochází z Ostravy a studuje třetí ročník střední průmyslové školy informatiky. Informatika patří i k jeho největším koníčkům. A pak taky debata. V České debatní lize je individuálně druhý nejlepší debatér v republice a s týmem jsou aktuálně první.

Jak vypadá cesta mladého informatika na vrchol debatní ligy? 

Zájem o nové věci, drive, motivace se zlepšovat, jezdit na turnaje… Když jsem se k tomu na základní škole dostal, líbila se mi představa umět vyjádřit své myšlenky v konstantním proudu. Baví mě rozebírat problémy dopodrobna či hledat logické chyby v argumentech ostatních. 

 

Vaše kadence slov je neuvěřitelná. Nedávno jsem sledovala on-line debatu a přemýšlela, jestli se v běžném životě vyjadřujete stejně intenzivně. 

Měli bychom odlišit sociální interakci a kompetitivní, tedy soutěžní debatování. Já jsem spíše introvertní. S lidmi v reálném životě rád diskutuju, ale určitě mi to nevylepšilo tzv. small talk. Když se ale zamknu do debatního módu, do konkrétního tématu, tak tam jsem se díky debatě určitě zlepšil. 

 

Zkuste laikovi vysvětlit, o čem debata je. 

Existuje více formátů debat, ale všechny mají společné, že se debatuje v týmech lidí, kteří zadané téma či tezi buď obhajují, nebo negují. A svými argumenty se snaží publikum a rozhodčího přesvědčit, že mají pravdu. 

 

Debatér si ale tezi nevybírá, a dokonce ani to, zda bude pro, či proti. 

Ano, to je fajn stránka debaty – člověk si vyzkouší obě polohy. A je nucen si najít a prostudovat argumenty obou stran bez ohledu na to, s čím souhlasí, nebo nesouhlasí. 

 

Jak se úspěšnost debaty hodnotí? 

Z individuálního hlediska jsou tři kritéria: strategie, tu se debatér učí postupně dodržovat a vylepšovat, pak obsah, tedy kvalita argumentů, a styl čili plynulost řeči a vyjadřovací dovednosti. A v rámci týmu se posuzují jednotlivé argumenty. Tým jich do debaty vnáší více a rozhodčí je posuzuje jednotlivě. 

 

Jak vypadá správný a uznatelný argument? 

Má určité šablonovité náležitosti. Tedy věci, které pravý argument tvoří – tvrzení, vysvětlení argumentu, důkaz a na závěr vyvození dopadu argumentu na zadanou tezi – proč jsme ten argument přinesli a proč je podstatný pro to, o čem se v debatě lidé baví. 

 

V běžném životě se odehrává také plno debat. Vy ale musíte být velmi frustrován, protože argumenty většinou nejsou skutečnými argumenty. Už jste to zažil? 

Ano. Je pravda, že to, že je člověk dobrý v té kompetitivní debatě, neznamená, že dokáže přesvědčit lidi v debatě běžné. Argumenty v reálném světě fungují na dost jiných základech, než jsou fakta. Jsou spíše o emocích. 

 

A navíc jsou často plné komunikačních faulů. Ty asi v soutěžní debatě přípustné moc nejsou, že? 

Fauly se určitě hlídají, ale je to hlavně na řečnících, aby fauly odhalili a aby na ně rozhodčího upozornili.  

 

Debatujete v rámci České debatní ligy. Kdo ji pořádá? 

Asociace českých debatních klubů. Kromě české ligy pořádají i anglickou Debate league. Organizátorem je skupina lidí, kteří většinou prošli aktivním debatováním. V Česku se totiž debatuje už od poloviny 90. let. Nyní pořádají soutěže a často jsou i rozhodčími. Je to jejich koníček. 

Placená zóna