Kde leží hranice mezi přesvědčováním a manipulací?

Technika, díky které můžeme druhého přesvědčit o své pravdě a správnosti svých argumentů, se nazývá persvaze.

Jedná se o formu komunikace, většinou spíše jednostranné – je to úmyslný pokus o ovlivnění. Pokud je úspěšný, jeho výsledkem je změna postoje naslouchajícího v atmosféře svobodné volby. Kdy už ale jde o úmyslnou manipulaci druhé strany? Odborná literatura říká, že o přesvědčování se jedná do té chvíle, kdy přijaté přesvědčení druhé osobě neuškodí. Mezi jedny z nejvyužívanějších strategií patří tzv. Foot in door vs Door in face (Noha ve dveřích vs Dveře do obličeje).  Při strategiii Foot in door spoléhá ten, který se snaží druhého ovlivnit, na efekt zvyšování požadavků. Začne maličkostí, které druhý člověk vyhoví, načež požadavky postupně zvyšuje. Často se stává, že vyhovíme-li jednou, vyhovíme znovu. Door in face je opačná technika. Ten, kdo přesvědčuje, navrhne extrémně přemrštěný požadavek. Druhá strana ho pochopitelně většinou odmítne. Jakýkoliv menší požadavek už ale pak zní příjemněji. I kdyby druhá strana původní požadavek rozhodně odmítla, často splní či přijme druhý návrh jen díky tomuto libému pocitu.

Placená zóna