Hledání drahokamů

„Vaše víčka jsou těžká, oči se vám zavírají…“ Toto se vybaví většině z nás, když se řekne hypnóza. Jak ale vypadá současná hypnoterapie? A s čím nám může pomoci? Terapeutka Veronika Víchová se této metodě věnuje přes dvacet let a věří, že díky hypnóze lze najít drahokamy i tam, kde je na první pohled jen uhlí.

Na jakém principu hypnoterapie funguje? 

Hypnoterapie je psychoterapeutický přístup, který využívá změněného stavu vědomí. Díky klientově hypnabilitě a sugescím, které terapeut používá, dochází k uvedení do hypnózy. Název je odvozen od řeckého hypnós (spánek). Základním předpokladem je propojenost mentálního, emočního a tělesného prožívání. Během hypnózy využíváme stavu uvolnění a následného působení sugescí, které částečně utlumují vědomí, a klient se dostává z bdělého stavu do transu. Avšak na rozdíl od spánku může být člověk aktivní, například může mluvit nebo něco dělat, dojde u něho k abreakci zážitku nebo se zbaví nepříjemného symptomu. 

Autogenní trénink představuje tradiční a nejrozšířenější evropskou relaxační metodu. Jeho cílem je dosáhnout svalové relaxace s cílem duševního uvolnění.

Pro jaké stavy a poruchy je hypnoterapie vhodná? S čím se na vás klienti nejčastěji obrací?

Hypnóza je velmi vhodná pro psychosomatické obtíže – poruchy spánku, kožní či dýchací problémy, ale i pro léčbu traumat nebo závislostí. Dobře slouží ke zmírnění stresu a jako podpora při léčbě somatických onemocnění. Může pomoci se zlepšením komunikačních dovedností (odstranění trémy), koncentrace, paměti a tvořivosti, což je výhodné třeba během studia. Významnou oblastí je i sport a mentální příprava sportovců. Hypnóza je účinná i při rozvoji a harmonizaci osobnosti, například podpoře sebevědomí. 

Placená zóna