Zpracování posttraumatických zátěžových poruch

Šokový náboj se uchovává v těle, autonomní nervové soustavě a mozkovém kmeni. Možnou cestu k uzdravení představuje neuroterapeutická metoda strukturovaných očních pohybů.

Zpracování posttraumatických zátěžových poruch (PTZP) je jednou z největších výzev v psychologii, neboť následky traumatu jsou velmi těžce zachytitelné prostředky konvenční terapie. Jsou komplexně uloženy v těle, autonomním nervovém systému a disociovaných částech duše. Strukturované pohyby očí (EMI – Eye Movement Integration), které na základě neurolingvistického programování vytvořili Connirae a Steve Andreas v roce 1989, jsou jednou z metod, které se této výzvě úspěšně postavily. Strukturované pohyby očí lze použít v případech následku násilí, zneužití, smutku, nehod, fobií a traumat, jež se uchovávají ve více smyslové emocionální podobě. Tato metoda je efektivní pro veškeré zatěžující a navracející se vzpomínky. V podstatě je to aktivace sebeléčby nevědomých nervových sítí.

Placená zóna